Zmysł równowagi a skuteczne
funkcjonowanie i uczenie się


Szkolenie trwa 1 dzień (10 godzin dydaktycznych – 8 godzin zegarowych).

Terminarz szkoleń

Układ przedsionkowy

Układ przedsionkowy zwany zmysłem równowagi jest odpowiedzialny za nasze relacje z grawitacją i ma ogromne znaczenie dla rozwoju i uczenia się.
Jest ściśle związany z wszelkimi układami zmysłów w naszym organizmie i ma swój udział w utrzymywaniu właściwego napięcia mięśniowego i właściwej postury ciała, pozwala odczuwać i pomaga koordynować ruchy całego ciała.

Zmysł równowagi nie jest tak dobrze znany jak inne układy sensoryczne.

Deficyty w funkcjonowaniu zmysłu równowagi ujawniają się czasami w postaci trudnych do wyjaśnienia zaburzeń związanych z zachowaniem, uczeniem się, emocjami i sprawnością ruchową dziecka.

 

Trudności w funkcjowaniu zmysłu równowagi

Trudności te ujawniają się w postaci kłopotów z:

 • koordynacją ruchową
 • sprawnym poruszaniem się
 • radzeniem sobie z podstawowymi czynnościami dnia codziennego takimi jak:
  • ubieranie się
  • wiązanie butów
  • kopanie piłki
  • jazda na rowerze
  • rysowanie
  • pisanie
  • czytanie

Często też występuje nieadekwatna reakcja na stres i problemy w radzeniu sobie z emocjami. Powyższe zaburzenia często nie są kojarzone z dysfunkcjami układu przedsionkowego, wydaje się, że dotyczą innych zmysłów: wzroku, słuchu, pamięci i rzeczywiście tych zmysłów również dotyczą.

 

Cel Programu

Warsztat ma na celu przedstawienie wiedzy na temat funkcjonowania układu przedsionkowego i zależności pomiędzy układem przedsionkowym a funkcjonowaniem pozostałych układów zmysłowych oraz rozwojem i integracją odruchów niemowlęcych.

 

Część Praktyczna

Część praktyczna to przede wszystkim zajęcia na desce do balansowania, ćwiczenia i zabawy usprawniające pracę zmysłu równowagi oraz wybrane techniki integracji odruchów związanych z układem przedsionkowym, które mogą być stosowane w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi i dorosłymi. Ćwiczenia te i zabawy można stosować w przedszkolu, szkole i podczas terapii indywidualnej.

 

Warsztat przeznaczony jest dla

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, rodziców.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w warsztacie.

 

Przebieg szkolenia

Trwa 8 godzin dydaktycznych.
Sobota 9:00 – 15:00

Koszt: 500 zł

Warsztat prowadzi Bernadetta Lis.