+48 501 240 807

Dyplomowany pedagog specjalny, terapeuta specjalny, arteterapeutka metodą arteterapii sensoryczno-motorycznej, muzykoterapeutka muzykoterapii integralnej, terapeutka ręki i diagnosta.

Wioleta Sarnat


Terapeuta

Wioleta Sarnat

Jestem dyplomowanym pedagogiem specjalnym, terapeutą specjalnym ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną wykształconym na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Humanistycznym SWPS we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka.

Jestem również arteterapeutką metodą arteterapii sensoryczno-motorycznej, muzykoterapeutką muzykoterapii integralnej a także terapeutą ręki i diagnostą.

W trakcie studiów magisterskich i podyplomowych oraz bezpośrednio po zakończeniu studiów licencjackich pracowałam w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Subrideo we Wrocławiu, co pozwoliło mi przekuć wiedzę teoretyczną w praktykę. W tym czasie przepracowałam z dziećmi ponad 5000 godzin, udzielając również terapii indywidualnych poza przedszkolem.

Ponadto ukończyłam kilkanaście profesjonalnych szkoleń i kursów w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym ASTO oraz Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ProCetrum:

 • Terapie ręki z diagnozą
 • Terapia i arteterapia ręki i stopy
 • Arteterapia sensoryczno-motoryczna I i II stopnia
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Muzykoterapia integralna I, II i III stopnia
 • Trening umiejętności społecznych(TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • Terapia taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej

Praca z dziećmi to moja pasja, a bodźcem który sprawił, że tak intensywnie zaczęłam się kształcić i zajmować terapią dzieci z niepełnosprawnościami jest moja wspaniała siostra, która cierpi na rzadką chorobę genetyczną (Zespół Rubinsteina-Taybiego).

Metoda pracy

Terapia pedagogiczna z terapią ręki, arteterapią i muzykoterapią

Jest to terapia łącząca elementy terapii pedagogicznej terapii ręki, arteterapii sensoryczno-motorycznej i muzykoterapii integralnej.

Więcej o metodzie

Wskazania do terapii:

 • Nieprawidłowości w rozwoju ruchowym (zarówno motoryki małej i dużej)
 • Zakłócenia procesu lateralizacji
 • Dysharmonia rozwoju poznawczego
 • Obniżona koncentracja uwagi
 • Trudności z pamięcią
 • Deficyty w obrębie funkcji wzrokowych i słuchowych
 • Opóźnienia w obrębie mowy i komunikacji
 • Zaburzony rozwój emocjonalno– motywacyjny
 • Niedojrzałość do podjęcia nauki szkolnej
 • Trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
 • Ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia i dysortografia, dyskalkulia
 • Spektrum autyzmu
 • Mutyzm
 • Afazja rozwojowa
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Wady genetyczne

Kontakt:

tel. +48 501 240 807