Prosimy śmiało się zapisywać również na listy rezerwowych, terminy są odlegle, niektóre są też mniej oblegane, a zdarzają się sytuacje, że dostają się chętni z list rezerwowych.

Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu 537 252 101 lub 502 389 937 oraz asto@home.pl

Terminy turnusów stacjonarnych

29 czerwca – 3.07 2020

6 – 10 lipca 2020

17 – 21 sierpnia 2020

24 – 28 sierpnia 2020

Terminy turnusów indywidualnych

Turnusy indywidualne trwają 3 godziny dziennie.

20 – 24 kwietnia 2020

18 – 22 maja 2020

15 – 19 czerwca 2020

13 – 17 lipca 2020

LISTA REZERWOWYCH

20 – 24 lipca 2020

LISTA REZERWOWYCH

5 – 9 października 2020

LISTA REZERWOWYCH

19 – 23 października 2020

LISTA REZERWOWYCH

16 – 20 listopada 2020

7 – 11 grudnia 2020

Terapie podczas turnusów

Program turnusów terapeutycznych obejmuje wybrane terapie z zakresu następujących metod:

1. Terapie z programu dr Swietlany Masgutowej:

• Terapia Neurostrukturalna
• Terapia Neurotaktylna
• Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych
• Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
• Archetypy Rozwoju Ruchowego

2. Terapia z programu Sorensensistem – TEMPRANA

3. Arteterapia

4. Terapia czaszkowo – krzyżowa

5. Muzykoterapia integralna

6. Elementy integracji sensorycznej

7. Terapia neurologopedyczna*

*terapie w zależności od obecności terapeutów

Dla kogo?

Turnusy przeznaczone są dla dzieci z:

• zaburzeniami mowy
• autyzmem, zespołem Aspergera
• nadpobudliwość psychoruchowa
• zaburzeniami zachowania
• trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysgrafią
• zaburzeniami integracji sensorycznej
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• zespołem Downa

Program

Program terapeutyczny dobierany jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

Program turnusów stacjonarnych

Zajęcia odbywają się w godzinach 8:30 – 14:00.

Dla każdego dziecka przewidzianych jest 5 indywidualnych zajęć terapeutycznych codziennie.

Dodatkowo dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia grupowe dla uczestników wraz z opiekunami.

Program turnusów indywidualnych

Dla każdego dziecka przewidziane są 3 indywidualne zajęcia terapeutyczne każdego dnia.

Informacje i zapisy

Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu 537 252 101 lub 502 389 937 oraz asto@home.pl