Prosimy śmiało się zapisywać również na listy rezerwowych, terminy są odlegle, niektóre są też mniej oblegane,
a zdarzają się sytuacje, że dostają się chętni z list rezerwowych.
Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu 537 252 101 lub 502 389 937 oraz asto@home.pl

Terminy turnusów stacjonarnych

28.01 – 2 lutego 2019

• lista rezerwowych

4 – 8 lutego 2019

• lista rezerwowych

1 – 5 lipca 2019

• ostatnie wolne miejsca

8 – 12 lipca 2019

• ostatnie wolne miejsca

19 – 23 sierpnia 2019

• ostatnie wolne miejsca

26 – 30 sierpnia 2019

• ostatnie wolne miejsca

Terminy turnusów indywidualnych

Turnusy indywidualne trwają 3 godziny dziennie.

11 – 15 lutego 2019

• ostatnie wolne miejsca

18 – 22 marca 2019

• lista rezerwowych

25 – 29 marca 2019

• ostatnie wolne miejsca

8 – 12 kwietnia 2019

• ostatnie wolne miejsca

13 – 17 maja 2019

• lista rezerwowych

Terapie podczas turnusów

Program turnusów terapeutycznych obejmuje wybrane terapie z zakresu następujących metod:

1. Terapie z programu dr Swietlany Masgutowej:

• Terapia Neurostrukturalna
• Terapia Neurotaktylna
• Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych
• Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
• Archetypy Rozwoju Ruchowego

2. Terapia z programu Sorensensistem – TEMPRANA

3. Arteterapia

4. Terapia czaszkowo – krzyżowa

5. Muzykoterapia integralna

6. Elementy integracji sensorycznej

7. Terapia neurologopedyczna*

*terapie w zależności od obecności terapeutów

Dla kogo?

Turnusy przeznaczone są dla dzieci z:

• zaburzeniami mowy
• autyzmem, zespołem Aspergera
• nadpobudliwość psychoruchowa
• zaburzeniami zachowania
• trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysgrafią
• zaburzeniami integracji sensorycznej
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• zespołem Downa

 

Program

Dla każdego dziecka przewidzianych jest pięć indywidualnych zajęć terapeutycznych codziennie.

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.30 – 14.00. Dodatkowo dwa razy w tygodniu zajęcia grupowe dla uczestników wraz z opiekunami.

Program terapeutyczny dobierany jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

 

Informacje i zapisy

Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu 537 252 101 lub 502 389 937 oraz asto@home.pl