Prosimy śmiało się zapisywać również na listy rezerwowych, terminy są odlegle, niektóre są też mniej oblegane,
a zdarzają się sytuacje, że dostają się chętni z list rezerwowych.
Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu 537 252 101 lub 502 389 937 oraz asto@home.pl

Najbliższe terminy:

23 – 27 kwietnia 2018

• lista rezerwowych

25 – 29 czerwca 2018

• ostatnie wolne miejsca

02 – 06 lipca 2018

• ostatnie wolne miejsca

20 – 24  sierpnia 2018

• lista rezerwowych

27 – 31 sierpnia 2018

• lista rezerwowych

Terapie podczas turnusów

Program turnusów terapeutycznych obejmuje wybrane terapie z zakresu następujących metod:

1. Terapie z programu dr Swietlany Masgutowej:

• Neuorsensomotoryczna Terapia Strukturalna
• Terapia NeuroTaktylna
• Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
• Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
• Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

2. Terapia z programu Sorensensistem – TEMPRANA

3. Arteterapia

4. Terapia czaszkowo – krzyżowa

5. Muzykoterapia integralna

6. Elementy integracji sensorycznej

7. Terapia neurologopedyczna*

8. Technika Emmetta*

*terapie w zależności od obecności terapeutów

Dla kogo?

Turnusy przeznaczone są dla dzieci z:

• zaburzeniami mowy
• autyzmem, zespołem Aspergera
• nadpobudliwość psychoruchowa
• zaburzeniami zachowania
• trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysgrafią
• zaburzeniami integracji sensorycznej
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• zespołem Downa

 

Program

Dla każdego dziecka przewidzianych jest pięć indywidualnych zajęć terapeutycznych codziennie.

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.30 – 14.00. Dodatkowo dwa razy w tygodniu zajęcia grupowe dla uczestników wraz z opiekunami.

Program terapeutyczny dobierany jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

 

Informacje i zapisy

Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu 537 252 101 lub 502 389 937 oraz asto@home.pl