Zaburzenia przetwarzaniasłuchowego APD


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD

Termin: 1 grudnia 2019
Miejsce: Wrocław

Organizator: ASTO

Prowadzący: Katarzyna Rychetsky
Koszt: 330 zł

Kurs trwa 10 h dydaktycznych