Terapia NeuroTaktylna(Terapia Taktylna)


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Terapia NeuroTaktylna (Terapia Taktylna), Część II

Termin: 16 – 17 marca 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Bernadetta Lis
Koszt: 680 zł

Kurs trwa 18 h dydaktycznych