Terapia NeuroTaktylna(Terapia Taktylna)


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Terapia NeuroTaktylna (Terapia Taktylna), Część I

Termin: 19 – 20 stycznia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Joanna Kowalewska
Koszt: 650 zł

Kurs trwa 18 h dydaktycznych