Stymulacja autonomicznegoukładu nerwowego


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Stymulacja autonomicznego układu nerwowego
(Obszar ustno-twarzowy a autonomiczny układ nerwowy – Blok II)

Termin: 13 – 14 kwietnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: dr Gabriela Dragun
Koszt: 650 zł

Kurs trwa 18 h dydaktycznych