Stymulacja autonomicznegoukładu nerwowego


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Stymulacja autonomicznego układu nerwowego
(Ciało a autonomiczny układ nerwowy – Blok I)

Termin: 30 – 31 marca 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: dr Gabriela Dragun
Koszt: 650 zł

Kurs trwa 18 h dydaktycznych