Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

Termin: 11 – 13 października 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: mgr Bernadetta Lis
Koszt: 820 zł

Kurs trwa 32 h dydaktycznych