Ortoptyka - Zaburzenia funkcji wzrokowych


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Ortoptyka – Zaburzenia funkcji wzrokowych

Termin: 30.11 – 1 grudnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Martin Rychetsky i Tomasz Śliwowski
Koszt: 690 zł

Kurs trwa 16 h dydaktycznych