Muzykoterapia integralna


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Muzykoterapia Integralna, moduł 3

LISTA REZERWOWYCH

Termin: 28 – 29 września 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Joanna Filas
Koszt: 550 zł

Kurs trwa 17 h dydaktycznych