Muzykoterapia integralna


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Muzykoterapia Integralna, moduł 1

Termin: 23 – 24 listopada 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Joanna Filas
Koszt: 550 zł

Kurs trwa 17 h dydaktycznych