Muzykoterapia integralna


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Muzykoterapia Integralna, część I

Termin: 2 – 3 marca 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Joanna Filas
Koszt: 460 zł

Kurs trwa 17 h dydaktycznych