Integracja odruchówwzrokowo-słuchowych


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Termin: 21 – 22 września 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: mgr Bernadetta Lis
Koszt: 650 zł

Kurs trwa 18 h dydaktycznych