Integracja odruchów
wzrokowo-słuchowych


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Szkolenie: Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Termin: 6 – 7 czerwca 2020
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: mgr Bernadetta Lis
Koszt: 1 259 zł

Szkolenie trwa 18 h dydaktycznych