Integracja odruchówustno-twarzowych, poziom 2


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 2

Termin: 25 – 27 października 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: mgr Joanna Kowalewska
Koszt: 780 zł

Kurs trwa 18 h dydaktycznych