Integracja odruchówustno-twarzowych, poziom 1


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1

Termin: 7 – 8 września 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: mgr Joanna Kowalewska
Koszt: 650 zł

Kurs trwa 18 h dydaktycznych