Integracja odruchówdynamicznych i posturalnych


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, część 1

Termin: 12 – 14 kwietnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: mgr Joanna Kowalewska
Koszt: 800 zł

Kurs trwa 27 h dydaktycznych