Gimnastyka mózgukinezjologia edukacyjna


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Gimnastyka Mózgu – Kinezjologia edukacyjna

Termin: 24 – 25 sierpnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Ryszarda Zając
Koszt: 550 zł

Kurs trwa 32 h dydaktyczne