Archetypyrozwoju ruchowego


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Archetypy rozwoju ruchowego

Termin: 8 – 9 czerwca 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Beata Ogińska-Dudkiewicz
Koszt: 690 zł

Kurs trwa 2 dni (24 godziny dydaktyczne)