Terapia pedagogiczna z terapią ręki, arteterapią i muzykoterapią


Terapeuta: Wioleta Sarnat

Terapia pedagogiczna

z terapią ręki, arteterapią i muzykoterapią

Jest to terapia łącząca elementy terapii pedagogicznej terapii ręki, arteterapii sensoryczno-motorycznej i muzykoterapii integralnej.

Należy do grupy terapii holistycznych, ukierunkowanych na rozwój poprzez doświadczenie.

Łączy ona pracę z ciałem na poziomie wielu zmysłów, sztukę oraz pracę nad rozwojem zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Stosuje się tu urozmaicone formy i metody pomocy.

Nadrzędnym, najważniejszym celem terapii jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.

Poszczególne, pozostałe mniejsze cele terapii to: wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, syntetyczności i odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

Zadaniem tej metody jest łączenie elementów terapii ręki, arteterapii i muzykoterapii z szeregiem kompleksowych oddziaływań pedagogicznych, dążących do wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

Cel terapii

Metoda ta ma na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu codziennym.

 

Terapie prowadzi

Terapeuta: Wioleta Sarnat