Terapia padovan


Metoda Padovan

Metoda Padovan oparta jest na koncepcji  powtórzenia etapów neurofizjologicznego rozwoju  w procesie terapii poprzez przejście przez kolejne fazy neuroewolucyjnych wzorców ruchu specyficznych dla dużej i małej motoryki, dla funkcji wzrokowych, słuchowych, oddechowych, połykania i jedzenia – jako podstaw dla ruchów i artykulacji.

Powtórzenie procesów rozwoju ruchu, mowy oraz myślenia w sposób dynamiczny i harmonijny reorganizuje pracę centralnego systemu nerwowego.

 

Jak działa Padovan

Terapia Padovan poprawia integrację systemu nerwowego oraz uruchomia mechanizmy zwiększające jego wydajność. Pozwala na odzyskanie utraconych funkcji oraz na aktywowanie naturalnych zdolności organizmu, które nie rozwinęły się lub uległy zaburzeniu z różnych względów.

 

Wykorzystanie

Metoda może być skutecznie wykorzystywana w terapii osób w każdym wieku. Metoda może być traktowana leczniczo, prewencyjnie lub w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania

 

Oficjalna strona metody

Oficjalna strona metody: www.padovan.pl