Terapia neurologopedyczna


Terapeuta: Gabriela Dragun

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek działania różnych czynników (rozwojowych i okołoporodowych, wypadków, urazów, chorób) utraciły lub mają trudność z opanowaniem mowy.

Terapia dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

 

Diagnoza i terapia neurologopedyczna obejmuje:

 • zaburzenia komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych
 • zaburzenia dyzartryczne u dzieci i dorosłych
 • opóźniony rozwój mowy lub zaburzenia komunikacji u dzieci  związane z uszkodzeniem układu nerwowego (m.in. w zespołach genetycznych, zaburzeniach komunikacji ze spektrum autyzmu)
 • opóźniony rozwój mowy związany z uszkodzeniami słuchu
 • zaburzenia obszaru ustno-twarzowego u dzieci i dorosłych (asymetrie, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, porażenia, konieczność leczenia ortodontycznego itp.)

 

W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosujemy:

 • ćwiczenia obszaru ustno-twarzowego wg koncepcji Beatrice Padovan lub Anity Kittel
 • ćwiczenia prawidłowej emisji głosu
 • masaż logopedyczny i regulujący, w tym terapię czaszkowo-krzyżową oraz terapię Sanjo
 •  metodę werbo-tonalną wg Petera Guberiny
 • elementy metody NFR Padovan (ćwiczenia motoryki małej i dużej, stymulacja zmysłów słuchu, wzroku, powonienia, stymulacja obszaru ustno-twarzowego)
 • stymulację rozwoju mowy i  funkcji poznawczych

 

Terapię prowadzi

Terapeuta: Gabriela Dragun