psychoterapia

„Jeśli chcesz mieć coś czego nie miałeś dotychczas, to musisz zrobić coś czego nigdy wcześniej nie robiłeś”.

- Nossrat Peseschkian

Psychoterapia


Psychoterapeuta: Bernadetta Lis

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia definiowana jest różnie. Najczęściej postrzegana jest jako leczenie rozmową.
Nie są to pogawędki przy kawie, pocieszanie, udzielanie rad, mówienie: będzie dobrze, dasz radę itp.
Ta rozmowa ma inny wymiar i ma sens, gdy pacjent chce w swoim życiu coś zmienić i świadomie wziąć odpowiedzialność za te zmiany.

Psychoterapia pomaga w lękach, w stresie, w procesie przeżywania straty, wahaniach nastroju i innych problemach osobistych. Pomaga tez w depresji, uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania, nerwicach.

W procesie psychoterapeutycznym możemy pracować z trudności w relacjach z otoczeniem, brakiem satysfakcji w związkach, problemami w relacjach w pracy.

Psychoterapia pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają nasze aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy i utrudniające nam życie przekonania.

Pozwala nam dostrzec również wpływ środowiska społeczno-kulturowego w którym żyjemy na nasze osobiste cierpienie.

Psychoterapia pomaga nam wyjść z sytuacji kryzysowych i z trudnych relacji, uporządkować, przedefiniować je i zastanowić się, czy chcemy je zmieniać. A gdy zdecydujemy się wprowadzać zmiany pomaga nam uświadomić sobie, w jakim kierunku mają one iść.

 

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna

w nurcie której pracuję łączy w sobie główne koncepcje współczesnych szkół psychoterapii wykazując szczególną wrażliwość na kontekst transkulturowy.

W podejściu tym człowiek jest postrzegany przez pryzmat „positum” czyli tego co rzeczywiste, co nam dane, w czego posiadaniu jesteśmy. Postawa taka zakłada dostrzeganie nie tylko cierpienia, niedoskonałości i ograniczenia człwieka, a jednocześnie jego zdolności, potencjalności, naturalnych zasoby i kompetencje.

Każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do kochania i zdolnością do uczenia się. Każdy człowiek jest częścią kultury oraz środowiska rodzinnego, które miały wpływ na jego rozwój jak również na kształt konfliktów i trudności z jakimi się zmaga.
Integracja odruchów i praca z ciałem a psychoterapia.

W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję również metodę integracji odruchów MNRI szczególnie takie kierunki tej metody jak związek PTSD z odruchami pierwotnymi i pracę z hormonami stresu. Jeśli jest taka potrzeba i pacjent wyraża gotowość na taką pracę łącze psychoterapię z pracą z ciałem i zmysłami.

Obszar ciało/zmysły to ważny obszar w naszym funkcjonowaniu. Kondycja naszego ciała, naszych zmysłów, sposób przetwarzania informacji zmysłowych przez nasz układ nerwowy może być przyczyną wielu trudności związanych z lękami, wahaniami nastroju, uzależnieniami czy też trudnościami relacyjnymi.

 

W swojej pracy kieruję się:

uważnym słuchaniem, co mówią inni, szacunkiem i otwartością dla osób o różnych światopoglądach i orientacji,
równością w relacjach – psychoterapeuta jest towarzyszem pacjenta w jego drodze a każdy z nas ma własną drogę do przejścia i inne lekcje do przerobienia.

 

Zapewniam bezpieczeństwo, dyskrecję i profesjonalizm.

Zgodnie z aktualną wiedzą psychologiczną i terapeutyczną, aby zapewnić pomoc na wysokim poziomie, swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Spotkanie trwa 50 minut, kosztuje 120 zł.

 

Zapraszam również na konsultację rodzicielską.

Skierowana jest do osób, które zmagają się z problemami wychowawczymi dzieci.

Jeśli Twoje Dziecko:
– ma trudności z nauką
– niechęć do nauki,
– jest agresywne i autoagresywne,
– stosuje przemoc,
– wykazuje zachowania ryzykowne,
– nadużywa substancji psychoaktywnych,
– ma trudności z adaptacją w przedszkolu lub w szkole,
– jest lękliwe,
spróbujemy wspólnie poszukać przyczyn tych trudności, również w jego zmysłach
i niezintegrowanych odruchach.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne trwa 1,5 godziny i kosztuje 180 zł.

 

Psychoterapię prowadzi

Psychoterapeuta: Bernadetta Lis