Neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr Masgutowej


Terapeuci: Bernadetta Lis

Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Program MNRI

Program neurosensomotorycznej integracji odruchów metodą dr Swietłany Masgutowej, znany pod tytułem „Masgutova Method of Reflex Integration” (MNRI) skierowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych, w różnym stanie fizycznym i umysłowym i opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów.

Techniki pracy ze schematami odruchów w metodzie dr Masgutowej mają za zadanie aktywizację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, taktylnego i słuchowo- wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się.

Techniki przewzorowania w tej metodzie są ćwiczeniami naturalnymi, nieinwazyjnymi i delikatnymi.

 

Odruchy

Odruchy są niezbędnym elementem dla funkcjonowania mechanizmów obronnych. Stanowią bazę dla rozwoju świadomych umiejętności i nawyków ruchowych oraz są neurofizjologiczną podstawą procesów poznawczych. Oznacza to, że mogą służyć przywracaniu rozwoju umiejętności w szerokim zakresie.

Ignorowanie motorycznego rozwoju dziecka może skutkować pojawieniem się deficytów rozwojowych na różnych poziomach – fizjologicznym, poznawczym, neurorozwojowym, rozwoju osobistego w różnych momentach życia.

 

Cel metody

Metoda dr Masgutowej różni się od tradycyjnego pojęcia hamowania czy też wygaszania odruchów tym, że w tej koncepcji uważamy, iż powinniśmy rozwijać schematy odruchów i ułatwiać ich dojrzewanie oraz integrację z ruchami wyuczonymi, świadomymi i kontrolowanymi, gdyż odruchy to podstawa rozwoju i naturalnego uczenia się.

Celem programu jest uruchomienie naturalnych, genetycznych programów, w które wyposażyła nas natura, mechanizmów samoregulacji oraz wsparcie rozwoju różnych umiejętności poznawczych i uczenia się.

 

Program mnri zawiera następujące terapie:

1. Neurosensomotoryczna terapia strukturalna

Terapia jest ukierunkowana przede wszystkim na pracę ze strukturą ciała oraz mechanizmem symetrii i integracji odruchów. Jej celem jest uwolnienie napięcia spowodowanego negatywnym wpływem odruchu ochrony ścięgien, rozluźnienie napięcia całego ciała oraz aktywizacja systemu proprioceptywnego i połączeń struktury ciała dla włączenia optymalnego mechanizmu samoregulacji.

2. Terapia NeroTaktylna / Terapia Taktylna

Terapia neurotaktylna (taktylna) proponuje techniki masażu i stymulacji skóry i jej receptorów, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Celem jest wyciszenie, aktywizacja świadomości kinestetycznej, poprawa odbioru wrażeń dotykowych, regulacja napięcia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów.

3. Archetypy rozwoju ruchowego

Archetypy są to najbardziej ogólne całościowe wzorce motoryczne w naszym systemie ruchowym. Dają podstawę dla przyszłego rozwoju oraz dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Mają także wpływ na rozwój fizyczny, intelektualny i  emocjonalny.

4. Integracja odruchów twarzy

Założeniem terapii jest rozluźnienie i aktywizacja mięśni twarzy, szyi, aktywizacja układu nerwowego twarzy oraz utworzenie bardziej produktywnych schematów ruchu dla integracji odruchów twarzy.

5. Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Celem terapii jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania w celu optymalizacji tych funkcji dla rozwoju i uczenia się dzieci. Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych jest niezbędnym elementem dla kształtowania koordynacji nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz tworzenia się koordynacji wzrokowo-słuchowej, wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej itp.

6. Repatterning odruchów

Techniki repatterningu stosowane są w celu przewzorowania nieprawidłowych wzorców odruchów aby nastąpiła normalizacja prawidłowej dynamiki ruchowej i napięcia mięśniowego.

 

Terapeuci

Terapeuci: Bernadetta Lis

Wszyscy terapeuci są certyfikowanymi terapeutami metody i współpracują z Międzynarodowym Instytutem Dr Swietlany Masgutowej.

Numer licencji i jej datę ważności można sprawdzić tutaj.