Arteterapia


Terapeuta: Paulina Sochań

Terapia przez sztukę

Arteterapia

Zgodnie z definicją BAAT Brytyjskiego Stowarzyszenia Terapeutów jest to forma terapii, która wykorzystuje media artystyczne, jako podstawowy element komunikacji.

Jest to praca z zastosowaniem sztuki. Wykorzystując nośnik, jakim jest sztuka wraz z terapeutą klient uruchamia proces twórczy, który pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, zwiększeniu samoświadomości, rozwoju umiejętności interpersonalnych czy zmniejszeniu lęków bądź zwiększeniu poczucia własnej wartości.

Arteterapia często posługuje się komunikatem niewerbalnym, co daje szansę na rozwój każdemu zdrowemu dziecku, ale również temu, które nie mówi, nie chodzi, nie widzi. Pojęcie arteterapii jest często kojarzone z pracą plastyczną, praca manualną, co nie do końca oddaje prawdę o pracy arteterapeutycznej. Arteterapeuta wykorzystuje różne formy sztuki np. teatr, dramę, maskę i inne formy sztuki.

 

Metoda Korart

Podczas terapii w naszym Ośrodku stosowana jest Metoda Korart, autorstwa Koryny Opali – Rybka.

Jest efektem ponad 20 – sto letniej pracy zawodowej autorki.

Metoda Korart nastawiona jest na rozwój twórczej osobowości człowieka. Siła Metody tkwi w tym, że stwarza warunki dla rozwoju twórczej osobowości wszystkich dzieci i również dorosłych z różnymi wyzwaniami w rozwoju. Dziecko, które nie mówi, nie chodzi, albo nie widzi- również otrzymuje szansę na rozwój.

Arteterapia w metodzie Korart integruje wiedzę z zakresu psychologii, anatomii, rozwoju dziecka, sztuki oraz bogate doświadczenia własne Autorki zebrane w trakcie wieloletniej praktyki w wielu miejscach świata. Korart jest metodą zarówno terapeutyczną, jak i edukacyjną.

Arteterapia może stać się również drogą rozwoju osobistego, sposobem na poszerzanie samoświadomości i odkrycie swojego twórczego potencjału.

 

Poziomy pracy

W pracy arteterapeutycznej wyróżniamy następujące poziomy pracy:

 • Manualny – poziom usprawniający dziecko ruchowo (kinestetycznie). Praca na tym poziomie zalecana jest w celu sensomotorycznego rozwoju dziecka, osiągania coraz wyższego jego pułapu.
 • Kinestetyczny – to głównie usprawnianie rozwoju oraz terapia zaburzeń, zahamowani i głębokich dysfunkcji poprzez ruch. Praca na tym poziomie to metody, które uaktywniają i otwierają ciało.
 • Wyobrażeniowy – w edukacji twórczej polegającej na utrzymaniu, pielęgnowaniu i rozszerzeniu wyobraźni twórczej, którą charakteryzuje się małe dziecko. Na poziomie tym ważne jest „działanie schematem”.
 • Emocjonalny – badanie, poznanie i wyrażanie emocji to rodzaj stymulacji niezbędny do rozwoju układu limbicznego i jego połączeń z innymi obszarami mózgu. Poziom ten nierozerwalnie łączy się z pozostałymi poziomami.
 • Sensoryczny – usprawnia jakość przesyłania i organizowania informacji sensorycznych, oraz stworzenie odpowiedniej, adaptacyjnej reakcji sensorycznej na bodziec, stymulacja zmysłów, usuwanie zaburzeń integracji sensorycznej (głównie nadwrażliwości dotykowej).
 • Podświadomy – dotyczy głównie dysfunkcji psychicznych – lęków, depresji, zaburzeń emocjonalnych.

 

Metody

Wykorzystywane metody w trakcie sesji arteterapeutycznej :

 • teatr, czarny teatr
 • drama
 • muzykoterapia
 • terapia kolorem
 • maska
 • lalka
 • relaksacja
 • biblioterapia
 • choreoterapia
 • twórcze rysowanie i malowanie
 • praca z fotografią
 • elementy terapii taktylnej

 

Terapia stosowna jest przede wszystkim podczas zajęć na turnusach terapeutycznych.

 

Terapię prowadzi

Terapeuta prowadzący:  Paulina Sochań

Ponad 12 lat pracy z dziećmi, ponad 18 000 godzin zajęć z dziećmi, ponad 2 tony zużytej mąki, niezliczone pozytywne emocje przekazane dzieciom i ciągle powiększająca się lista odbytych szkoleń, warsztatów, szkolenieów, które poszerzają mój warsztat pracy z małymi i dużymi pacjentami.