Jak pracujemy

W Ośrodku prowadzone są specjalistyczne terapie wspomagające rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i emocjonalny
i poznawczy.

Stosujemy całościowe podejście do rozwoju i zdrowia człowieka, mając na uwadze to, że rozwój intelektualny
i emocjonalny jest ściśle związany z rozwojem ruchowym, szczególnie u małych dzieci.

Ponieważ potencjał poznawczy i twórczy dziecka w pierwszych latach życia jest proporcjonalny do rozwoju ruchowego a przez ruch i usprawnianie ciała dziecko nabywa kompetencji nie tylko motorycznych, ale również intelektualnych i psychospołecznych, kładziemy szczególny nacisk na pracę z ciałem i podstawowymi zmysłami: przedsionkowym, proprioceptywnym i dotykowym oraz na rozwój i integrację schematów odruchów niemowlęcych.

Dobór terapii

Program dobierany jest indywidualnie do potrzeb dziecka po wcześniejszej ocenie funkcjonalnej zmysłów oraz ocenie stopnia integracji schematów odruchów niemowlęcych lub za pomocą innych narzędzi diagnostycznych stosowanych przez terapeutów poszczególnych metod.

 

Młodzież i dorośli

Prowadzimy również terapię dla młodzieży i dorosłych doświadczających trudności w nauce, pracy i codziennym funkcjonowaniu.

Pomagamy w:
• zaburzeniach koncentracji i pamięci,
• dolegliwościach psycho-somatycznych,
• usuwaniu napięć emocjonalnych i traum wynikających z przeżytych urazów emocjonalnych i fizycznych,
• uwalnianiu od stresów i blokad związanych z obecnymi i przyszłymi wydarzeniami np. trudnościami w uczeniu się konkretnych treści (np. matematyki, języków obcych), wystąpieniami publicznymi, egzaminami itp.

 

Zapraszamy do zapoznania się z metodami naszej pracy.