Integracja Sensoryczna Terapia

„Rysowanie jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu”.

- Orhan Pamuk

Terapia ręki z diagnozą


Szkolenie Terapia ręki z diagnozą trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych).

Szkolenie Terapia ręki z diagnozą

Ręce, to one scalają funkcjonowanie człowieka – wzrok, słuch, dotyk, czynności samoobsługowe, nauka, zabawa, komunikacja. Ręce pomagają nam poznawać świat już od pierwszych dni życia.

Podczas tego szkolenia, dowiesz się, jaki jest cel prowadzenia terapii ręki, gdzie szukać przyczyn, które wpływają na problemy z funkcjonowaniem, a przede wszystkim powrócisz do podstaw – budowy ręki, znaczenia napięcia mięśniowego, etapów rozwoju dziecka i wiele innych.

Terapia ręki to nie tylko ćwiczenie kończyn górnych jako części ciała, ale coraz częściej usprawnianie innych obszarów, które są ze sobą powiązane.

Wspólnie przećwiczymy diagnozowanie i plan pracy w terapii, a po szkoleniu, pytanie „Co ma ręka do gadania?” nabierze innego znaczenia…

Jeśli dziecko …

 • niechętnie wykonuje prace plastyczne
 • ma nieprawidłowy chwyt pisarski
 • ma trudności samoobsługowe m
 • ma kłopot z cięciem nożyczkami, wiązaniem butów
 • ma trudności z zachowaniem równowagi

… prawdopodobnie potrzebuje terapii ręki, ćwiczeń, zadań,
które pozwolą powrócić rozwojowi na dobre tory 🙂

Dla kogo szkolenie jest dedykowane?

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, terapeutów, rodziców oraz wszystkich osób, które interesują się tematem terapii ręki i chcą zdobyć garść praktycznych informacji, przećwiczyć zadania robione podczas terapii oraz zdobyć umiejętności pozwalające samodzielnie prowadzić terapię ręki.

Zaświadczenie

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie.

Ośrodek ASTO posiada status Niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Szkolenie uprawnia do przeprowadzenia diagnozy z terapii ręki.

Szkolenie można odbyć niezależne od innych szkoleń np. z Arteterapii

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Budowa ręki.
 2. Korzyści jakie daje terapia ręki.
 3. Napięcie mięśniowe.
 4. Etapy rozwoju dziecka – normy rozwojowe (rozwój motoryczny).
 5. Wybrane odruchy wczesnodziecięce i ich specyfikacja.
 6. Terapia ręki a zaburzenia integracji sensorycznej.
 7. Rodzaje chwytów.

Dzień 2

 1. Ćwiczenia i techniki pracy w terapii ręki.
 2. Terapia ręki – diagnoza i plan pracy.
 3. Studium przypadku – zdiagnozuj i zaplanuj.
 4. Część praktyczna – ćwiczenia.

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni – 16 godzin dydaktycznych.
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 14:00

Koszt szkolenia

Terapia ręki z diagnozą: 800 zł

Szkolenie prowadzi: Paulina Sochań

 

Wrocław – ASTO Ośrodek Edukacyjny

Najbliższe terminy szkoleń Terapia ręki z diagnozą

Terapia ręki z diagnozą 7-8 listopada 2020

Termin: 7-8 listopada 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Paulina Sochań
Organizator: ASTO

Zapisz się