Muzykoterapia Integralna, moduł 2

LISTA REZERWOWYCH
Termin: 25 - 26 maja 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Filas
Organizator: ASTO


Więcej Info

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Termin: 8 - 9 czerwca 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadząca: Beata Ogińska-Dudkiewicz
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Część 2

Termin: 14 - 16 czerwca 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Arteterapia sensoryczno-motoryczna©, Poziom II

Termin: 15 czerwca 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Paulina Sochań
Organizator: ASTO


Więcej Info

Tiaris® Terapia i arteterapia ręki i stopy

Termin: 29 - 30 czerwca 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Koryna Opala-Rybka, Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna (Terapia Taktylna), Poziom 1

Termin: 24 - 25 sierpnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Arteterapia sensoryczno-motoryczna©, Poziom I

Termin: 31 sierpnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Paulina Sochań
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów
ustno-twarzowych, część 1

Termin: 7 - 8 września 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia Neurotaktylna (Terapia Taktylna), Poziom 2

Termin: 13 - 14 września 2019
Miejsce: Siedlce
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach


Więcej Info

Bilateralna Integracja Program Indywidualny

Termin: 13 - 15 września 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Termin: 21 - 22 września 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna (Terapia Taktylna), Poziom 1

Termin: 28 - 29 września 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Muzykoterapia Integralna, moduł 3

Termin: 28 - 29 września 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Filas
Organizator: ASTO


Więcej Info

Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

Termin: 11 - 13 października 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów
ustno-twarzowych, część 2

Termin: 25 - 27 października 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Arteterapia sensoryczno-motoryczna©, Poziom I

Termin: 26 października 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Paulina Sochań
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Część 1

Termin: 8 - 10 listopada 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia Neurotaktylna (Terapia Taktylna), Poziom 2

Termin: 16 - 17 listopada 2019
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej


Więcej Info

Muzykoterapia Integralna, moduł 1

Termin: 23 - 24 listopada 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Filas
Organizator: ASTO


Więcej Info

Sally Goddard Szkolny Program Interwencyjny

Termin: 29 - 30 listopada 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Ortoptyka – Zaburzenia funkcji wzrokowych

Termin: 30.11 - 1 grudnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Martin Rychetsky i Tomasz Śliwowski
Organizator: ASTO


Więcej Info

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD

Termin: 1 grudnia 2019
Miejsce: Wrocław
Prowadzący: Katarzyna Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja Program Indywidualny

Termin: 13 - 15 grudnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Arteterapia sensoryczno-motoryczna©, Poziom II

Termin: 14 grudnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Paulina Sochań
Organizator: ASTO


Więcej Info