Terapia neurotaktylnaTerapia taktylna


Szkolenie składa się z 2 części. Każda część trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych – 13,5 godzin zegarowych).

Terminarz szkoleń

Szkolenie jest częścią programu MNRI® Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

MNRI® Terapia Neurotaktylna (terapia taktylna) proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Terapia taktylna (terapia neurotaktylna) dr Swietłany Masgutowej jest jedną z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej.

 

Więcej o terapii taktylnej (neurotaktylnej)

Terapia neurotaktylna (taktylna) współdziała z metodą integracji odruchów. Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

 

Działanie terapii taktylnej (neurotaktylnej)

Techniki stosowane w terapii neurotaktylnej (taktylnej) wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

 • integrację odruchów
 • zakres napięcia mięśniowego
 • integrację sensomotoryczną
 • świadomość kinestetyczną

 

Komu pomoże terapia taktylna (neurotaktylna)

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Kurs terapia taktylna przeznaczony jest dla

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pragnących na co dzień pomagać swoim podopiecznym.

Uczestnicy otrzymują certyfikat, wydany przez Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposób diagnozowania, zasady i techniki masażu oraz rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w terapii neurotaktylnej (terapii taktylnej).

Część II terapii NeuroTaktylnej (terapii taktylnej) jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

 

Program szkolenia

Plan szkolenia z Terapii Taktylnej (NeuroTaktylnej) obejmuje:

 1. Założenia Terapii NeuroTaktylnej wg. dr S. Masgutowej
 2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy
 4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju
 5. Skóra i propriocepcja
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku
 7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 8. Dotyk a odruchy niemowlęce
 9. Terapia NeuroTaktylna / Taktylna a wyzwanie rozwojowe
 10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii NeuroTaktylnej / Taktylnej
 11. Kroki Terapii NeuroTaktylnej / Taktylnej

Część II Terapii Neurotaktylnej (Terapii Taktylnej) jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Plan szkolenia z Terapii Neurotaktylnej część II (Terapii Taktylnej) obejmuje pracę w czterech obszarach:

 1. Zaburzenia czucia dotykowego – przypomnienie technik pracy z kursu pierwszego stopnia Terapii NeuroTaktylnej / Taktylnej oraz dodatkowe techniki pracy z nadwrażliwością dotykową .
 2. Nieprawidłowe napięcia mięśniowe:
  • techniki pracy z rceptorami Vater-Paciniego
  • techniki pracy z receptorami Golgiego
  • techniki pracy z ciałkami Ruffiniego
  • techniki pracy z receptorami Spindle i Ligament
 3. Techniki pracy z receptorami ręki i stopy
 4. Motoryka duża i schematy odruchów – testowanie i techniki pracy

Przebieg I części kursu:

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – ok. 15:00

Koszt: 650 zł

Szkolenie prowadzą certyfikowane instruktorki metody Bernadetta Lis oraz Joanna Kowalewska

Przebieg II części kursu:

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – ok. 14:30

Koszt: 680 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowane instruktorka metody Bernadetta Lis