MNRI® Terapia Neurotaktylna
Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna


Szkolenie Terapia Neurotaktylna składa się z poziomu 1 i poziomu 2. Każdy poziom trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych – 13,5 godzin zegarowych).

Terminarz szkoleńZapisz się

MNRI® Terapia NeuroTaktylna

Metoda Terapii Neurotaktylnej proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Jest to jedna z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie MNRI®.

Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Więcej informacji o Terapii Taktylnej wg dr Masgutovej

MNRI® Terapia Neurotaktylna współdziała z metodą integracji odruchów.

Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia.

Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.

Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.

Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Jak działa Terapia Neurotaktylna?

Techniki stosowane w terapii taktylnej wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

 • integrację odruchów
 • zakres napięcia mięśniowego
 • integrację sensomotoryczną
 • świadomość kinestetyczną

 

Skuteczność metody neurosensomotorycznej terapii taktylnej

Neurosensomotoryczna terapia taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Szkolenie skierowane jest do

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pragnących na co dzień pomagać swoim podopiecznym.

Uczestnik uzyska certyfikat amerykańskiego – SMEI Svetlana Masgutova Educational Institute i Fundacji Masgutova oraz możliwość kształcenia się w metodzie zarówno w Europie, jak też w USA i innych krajach świata.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposób diagnozowania, zasady i techniki masażu oraz rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w terapii neurotaktylnej.

Poziom 2 terapii NeuroTaktylnej jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Terapia Neurotaktylna, poziom 2

Terapia NeuroTaktylna® a integracja motoryki pierwotnej i odruchów

Program „MNRI® Terapia NeuroTaktylna® a integracja motoryki pierwotnej i odruchów” zwany częścią drugą Terapii Neurotaktylnej Denisa Masgutov jest oparty na „Terapii NeuroTaktylnej®” dr Svetlany Masgutovej i przedstawia procedury i techniki pracy z modalnością taktylna, a mianowicie, z układem dotykowym, proprioceptywnym, przedsionkowym i pierwotnym motorycznym – wczesnymi schematami ruchowymi i schematami odruchów.

Założenia terapii

Podstawowym założeniem terapii jest dostarczenie celowo i w kontrolowany sposób bodźców sensorycznych – dotykowych, proprioceptywnych i przedsionkowych. Podczas terapii stymulujemy receptory skóry zgodnie z ich funkcjami, że wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową, ścięgnistą i kostną. Używając różnych technik stymulacji skóry, ucisku i rozciągania mięśni i ścięgien, ruchów obwodzenia, wibracji i rotacji w stawach pobudzamy układ dotykowy i proprioceptywny do wytwarzania reakcji adaptacyjnych układu nerwowego, poprawiających funkcje taktylności i jej integrację.

Wieloletnia praktyka w pracy tą metodą pokazuje, że systematyczne jej stosowanie daje dobre wyniki w zakresie normalizacji percepcji dotykowej, aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej, regulacji napięcia mięśniowo-ścięgnistego.

Terapia pomaga również we wzroście świadomości kinestetyczno-motorycznej, rozszerza możliwości poznawania schematu własnego ciała, jego siły i mechanizmów obronnych. Daje ona wspaniałą szansę na regulację procesów pobudzenia i hamowania układu nerwowego dziecka.

Następny poziom pracy z taktylnością

„MNRI® Terapia NeuroTaktylna® a integracja motoryki pierwotnej i odruchów” autorstwa Denisa Masgutov jest rozszerzeniem programu Terapii NeuroTaktylnej® podstawowej i propozycją następnego poziomu pracy z taktylnością jako bazy do integracji ruchów pierwotnych łącznie ze schematami odruchów.

Nowe techniki pracy Denisa Masgutov z taktylnością pokazują wyniki ostatnich 8-10 lat i są wysoko efektywne w terapii z dziećmi z patologiczną nadwrażliwością dotykową i nieprawidłowym napięciem mięśniowo-ścięgnistym.

Program ten zawiera również dział opracowujący motorykę precyzyjną i schematy pierwotne odruchów kończyn górnych. Kolejna tematyka poruszana na tym szkoleniu to sposoby integracji motoryki dużej i odruchów zmysłu równowagi.

 

Program szkolenia

Plan szkolenia obejmuje:

 1. Założenia Terapii Neurotaktylnej wg. dr S. Masgutowej
 2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy
 4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju
 5. Skóra i propriocepcja
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku
 7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 8. Dotyk a odruchy niemowlęce
 9. Terapia Neurotaktylna, a wyzwanie rozwojowe
 10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii Neurotaktylnej
 11. Kroki Terapii Neurotaktylnej

Poziom 2 Terapii Neurotaktylnej, jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Plan szkolenia z Terapii Neurotaktylnej część II obejmuje pracę w czterech obszarach:

 1. Zaburzenia czucia dotykowego – przypomnienie technik pracy z szkolenia pierwszego stopnia Terapii Neurotaktylnej oraz dodatkowe techniki pracy z nadwrażliwością dotykową .
 2. Nieprawidłowe napięcia mięśniowe:
  • techniki pracy z rceptorami Vater-Paciniego
  • techniki pracy z receptorami Golgiego
  • techniki pracy z ciałkami Ruffiniego
  • techniki pracy z receptorami Spindle i Ligament
 3. Techniki pracy z receptorami ręki i stopy
 4. Motoryka duża i schematy odruchów – testowanie i techniki pracy

Przebieg poziomu 1:

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – ok. 15:00

Koszt: 1 259 zł

Szkolenie prowadzą certyfikowane instruktorki metody Bernadetta Lis oraz Joanna Kowalewska

Przebieg poziomu 2:

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – ok. 14:30

Koszt: 1 600 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody Bernadetta Lis