MNRI® Terapia NeurotaktylnaNeurosensomotoryczna Terapia Taktylna


Szkolenie Terapia Neurotaktylna składa się z poziomu 1 i poziomu 2. Każdy poziom trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych – 13,5 godzin zegarowych).

Terminarz szkoleńZapisz się

MNRI® Terapia NeuroTaktylna

Metoda Terapii Neurotaktylnej proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Jest to jedna z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie MNRI®.

Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Więcej informacji o Terapii Taktylnej wg dr Masgutovej

MNRI® Terapia Neurotaktylna współdziała z metodą integracji odruchów.

Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia.

Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.

Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.

Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Jak działa Terapia Neurotaktylna?

Techniki stosowane w terapii taktylnej wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

 • integrację odruchów
 • zakres napięcia mięśniowego
 • integrację sensomotoryczną
 • świadomość kinestetyczną

 

Skuteczność metody neurosensomotorycznej terapii taktylnej

Neurosensomotoryczna terapia taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Kurs skierowany jest do

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pragnących na co dzień pomagać swoim podopiecznym.

Uczestnicy otrzymują certyfikat, wydany przez Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposób diagnozowania, zasady i techniki masażu oraz rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w terapii neurotaktylnej.

Poziom 2 terapii NeuroTaktylnej jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

 

Program szkolenia

Plan szkolenia obejmuje:

 1. Założenia Terapii Neurotaktylnej wg. dr S. Masgutowej
 2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy
 4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju
 5. Skóra i propriocepcja
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku
 7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 8. Dotyk a odruchy niemowlęce
 9. Terapia Neurotaktylna, a wyzwanie rozwojowe
 10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii Neurotaktylnej
 11. Kroki Terapii Neurotaktylnej

Poziom 2 Terapii Neurotaktylnej, jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Plan szkolenia z Terapii Neurotaktylnej część II obejmuje pracę w czterech obszarach:

 1. Zaburzenia czucia dotykowego – przypomnienie technik pracy z kursu pierwszego stopnia Terapii Neurotaktylnej oraz dodatkowe techniki pracy z nadwrażliwością dotykową .
 2. Nieprawidłowe napięcia mięśniowe:
  • techniki pracy z rceptorami Vater-Paciniego
  • techniki pracy z receptorami Golgiego
  • techniki pracy z ciałkami Ruffiniego
  • techniki pracy z receptorami Spindle i Ligament
 3. Techniki pracy z receptorami ręki i stopy
 4. Motoryka duża i schematy odruchów – testowanie i techniki pracy

Przebieg poziomu 1:

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – ok. 15:00

Koszt: 650 zł

Szkolenie prowadzą certyfikowane instruktorki metody Bernadetta Lis oraz Joanna Kowalewska

Przebieg poziomu 2:

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – ok. 14:30

Koszt: 680 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowane instruktorka metody Bernadetta Lis