Terapia i arteterapiaręki i stopy (Tiaris®)


Szkolenie Terapia i arteterapia ręki i stopy trwa 3 dni (25 godzin dydaktycznych – 20 h zegarowych)

Terminy szkoleń TIARIS®Terminarz szkoleń

Terapia i arteterapia ręki i stopy – Tiaris®

Autorskie szkolenie stworzone przez Bernadettę Lis (terapeutę metod neurorozwojowych) oraz Korynę Opala-Rybka (teatrologa i arteterapeutę).

Terapia i arteterapia ręki i stopy Tiaris

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i narzędzi wspomagających specjalistów pracujących nad doskonaleniem sprawności motorycznej, manualnej i grafomotorycznej dzieci.

Podczas szkolenia pokazujemy w sposób interdyscyplinarny rozwój motoryki manualnej w kontekście rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Terapia i arteterapia ręki i stopy Tiaris Bernadetta Lis
Terapia i arteterapia ręki i stopy Tiaris Koryna Opala-Rybka

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje tych receptorów dzięki czemu ręka i mózg rozpoznają kształty, faktury i struktury dotykanych przedmiotów. Terapia ręki to także praca nad rozwojem komunikacji i rozwojem poznawczym.

„Narządem, który mocno stymuluje rozwój mózgu są ręce, ponieważ mają one stosunkowo dużą reprezentację w korze mózgowej”. Marzena Żylińska

Główny atut szkolenia

Głównym atutem szkolenia jest pokazanie skutecznych sposobów oceny funkcjonowania motoryki u dziecka oraz przestawienie sposobów korekcji i usprawniania, które oparte są na aktualnej wiedzy i najnowszych metodach terapeutycznych oraz są ciekawym połączeniem stymulacji terapeutycznych i arteterapeutycznych.

Program szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

 1. Jak funkcje ręki i stopy zależą od kontroli postawy i napięcia mięśniowego całego ciała.
  • główne taśmy anatomiczne zarządzające ręką i stopą
 2. Jak mózg widzi rękę – mózgowa reprezentacja rąk.
 3. Omówienie podstawowych strategie rozwoju ruchowego dziecka:
  • zależność rozwoju ruchowego i psychicznego
  • miejsce motoryki małej i dużej w strategiach rozwoju
 4. Wpływ dojrzewania i integracji odruchów na rozwój motoryki małej i dużej rąk:
  • rozwój manualny dziecka w pierwszych sześciu latach życia
 5. Dlaczego czujemy dotyk – receptory rąk.
 6. Zmysł propriocepcji:
  • rola zmysłu propriocepcji w rozwoju dziecka
  • rola zmysłu propriocepcji w zarządzaniu motoryka mała i dużą
  • propriocepcja a schemat ciała
  • rola zmysłu propriocepcji w terapii ręki i stopy
 7. Zależność rozwoju manualnego i rozwoju mowy.
 8. Prawidłowa budowa stopy.
 9. Wpływ dojrzewania i integracji odruchów na prawidłowe funkcjonowanie stopy i posturę ciała.

Część praktyczna

 1. Ocena funkcji motorycznych ręki na podstawie faz rozwoju odruchu chwytnego.
 2. Ocena prawidłowego ukształtowania stopy.
 3. „Praca ze schematem ciała i propriocepcją” – proprioceptywna technika masażu wpływającego na schemat ciała, napięcie mięśniowe, kontrolę posturalną.
 4. Praca z motoryką dużą i średnia rąk.
 5. Praca z motoryką małą z wykorzystaniem funkcji propriocepcji, rękawiczek arteterapeutycznych i innych technik stymulujących sprawność manualną dłoni.
 6. Techniki pracy z receptorami rąk oraz arteterapeutyczne techniki pracy z receptorami rąk.
 7. Techniki pracy z receptorami stóp oraz arteterapeutyczne techniki pracy z ze stopą.
 8. Techniki pracy z nieprawidłowo ukształtowaną stopą.
 9. Zabawy wspierające rozwój motoryki małej i dużej.

Techniki stosowane podczas szkolenia

Techniki terapii i arteterapii ręki i stopy stosowane podczas szkolenia:

 • Motoryka duża a zabawy plastyczne.
 • Stymulacja sensomotoryczna ręki i stopy poprzez działania plastyczne.
 • Zabawy motoryczne ręki i stopy.
 • Techniki teatralne w pracy z taśmami anatomicznymi ręki.
 • Techniki teatralne (teatr dziur) a odruchy ręki.
 • Materiały naturalne w pracy z ręką i stopą.
 • Materiały spożywcze w pracy z ręką i stopą.
 • Techniki lalkowe w pracy z ręka.
 • Wykorzystanie technik dramowych w pracy z ręką i stopą.
 • Techniki arteterapeutyczne w stymulacji receptorów ręki.
 • Różne oddziaływania struktur i faktur plastycznych na receptory ręki i stopy.

Adresaci szkolenia

 • pedagodzy, oligofrenopedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psychologowie, fizjoterapeuci
 • terapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat
 • rodzice i opiekunowie pragnący na co dzień pomagać swoim podopiecznym
 • wszyscy zainteresowani ?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma umiejętności:

 • wykonania diagnozy funkcjonalnej motoryki małej,
 • konstruowania programu terapeutycznego dla dzieci z trudnościami grafomotorycznymi, trudnościami w zarządzaniu ciałem i motoryką dużą, nieprawidłowo ukształtowaną stopą, zaburzeniami przetwarzania bodźców dotykowych w obrębie ręki i stopy,
 • używania technik terapeutycznych i arteterapeutycznych poznanych podczas szkolenia,
 • przeprowadzenia zabaw i ćwiczeń indywidualnych i grupowych wspierających rozwój motoryki dużej, średniej i małej,
 • pracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

Możliwości po ukończeniu szkolenia

Ukończenie szkolenia pozwala pracować z dziećmi z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi

w szczególności z zaburzeniami motoryki dużej, średniej i małej, zaburzeniami integracji sensorycznej i integracji odruchów, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym.

Cena szkolenia obejmuje

 • 25 godzin zajęć dydaktycznych po 45 minut,
 • materiały szkoleniowe,
 • wodę mineralną, kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni (25 godzin dydaktycznych – 20 h zegarowych)

Piątek 10:30 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 14:30

Koszt: 730 zł

Prowadzący: Koryna Opala-Rybka, Bernadetta Lis

Najbliższe terminy szkoleń Tiaris®

Tiaris® Terapia i arteterapia ręki i stopy 23 – 25 października 2020

Termin: 23 - 25 października 2020
Miejsce: Głogów - Ośrodek Korart
Prowadzący: Koryna Opala-Rybka, Bernadetta Lis
Organizator: Ośrodek Korart

Tiaris® Terapia i arteterapia ręki i stopy 11 – 13 grudnia 2020

Termin: 11 - 13 grudnia 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Koryna Opala-Rybka, Bernadetta Lis
Organizator: ASTO

Zapisz się