Stymulacja autonomicznegoukładu nerwowego


Szkolenie składa się z 2 części. Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych – 13,5 godziny zegarowej)

Terminarz szkoleń

Stymulacja autonomicznego układu nerwowego
w terapii logopedycznej

Jest to program bazujący na naturalnych ruchach człowieka i specjalnych ćwiczeniach rozwijających świadomość ciała, podnoszących jego energię i witalność w celu osiągania optymalnego poziomu rozwoju, stworzony w oparciu o współczesną wiedzę neurofizjologiczną.

Autorski program powstał na bazie doświadczenia w pracy z ciałem pacjentów z zaburzeniami mowy, którym towarzyszyły:

 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • wady postawy
 • wady zgryzu
 • męczliwość
 • trudności z koordynacją i koncentracją

Inspiracją dla niego były również starożytne systemy pracy z ciałem i ćwiczeń, jak chiński Quigong, japońskie Shiatsu, indyjska joga, traktujące człowieka jako całość.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny ukierunkowany na harmonizację autonomicznego układu nerwowego, aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu.

 

Cel programu

Celem programu jest stymulacja autonomicznego układu nerwowego przez działanie na taśmy anatomiczne oraz nerwy czaszkowe po to, by regulować napięcie mięśniowe w kluczowych strefach ciała:

 • stopy
 • obręcz miednicza
 • przepona
 • obręcz barkowa
 • szyja (kość gnykowa),

a w konsekwencji wpływać na funkcje obszaru ustno-twarzowego.

Uwolnione strefy w ciele, wyregulowane i uwolnione nerwy czaszkowe pozwalają na dobre funkcjonowanie całego organizmu na wielu poziomach, pozwalając na swobodne i naturalne przekraczanie kolejnych etapów rozwojowych – rozwój mowy, poprawę dykcji, nabywanie kompetencji komunikacyjnych oraz rozwój intelektualny.

 

Przeznaczenie programu

Program przeznaczony jest dla osób, u których zaburzenia w obszarze ustno-twarzowym (zaburzenia mowy, wady wymowy; nieprawidłowe funkcje prymarne: oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie; wady zgryzu i dysfunkcje stawu żuchwowo-skroniowego), związane są z zablokowaniem mięśni i nerwów czaszkowych, łączą się z nieprawidłowymi wzorcami ruchów ciała oraz nieprawidłowym napięciem na taśmach anatomicznych.

Nieprawidłowa postawa ciała oraz nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podczas codziennych aktywności, ale także w czasie ćwiczeń, np. logopedycznych) nie pozwala na właściwą pracę twarzy i mięśni obszaru ustno-twarzowego, przyczynia się do wypracowania licznych kompensacji, które niepotrzebnie obciążają układ nerwowy i blokują naturalny potencjał ruchowy, werbalny i umysłowy.

Praca z całym ciałem pacjenta wpływa na efektywność terapii opóźnień mowy, trudności w artykulacji.

 

Skuteczność

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • zaburzeniami mowy
 • opóźnionym rozwojem mowy (samoistnym i niesamoistnym)
 • nieprawidłową postawą ciała i nieprawidłowym napięciem mięśniowym w całym ciele, a przede wszystkim w obszarze ustno-twarzowym
 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • zaburzeniami zachowania
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Szkolenie przeznaczony jest dla

 • logopedów, terapeutów, pedagogów
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia.

 

Program szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch bloków, które razem stanowią integralną całość. Chętni mogą wziąć udział w bloku II bez ukończenia bloku I.

Stymulacja autonomicznego układu nerwowego – Blok I
“Ciało a autonomiczny układ nerwowy”

Plan szkolenia:

 1. Budowa i funkcje autonomicznego układu nerwowego.
 2. Rola prawidłowej postawy ciała w terapii logopedycznej.
 3. Łańcuchy mięśniowe i ich związek z mową.
 4. Ćwiczenia ciała i manipulacje regulujące napięcie mięśniowe w całym ciele oraz harmonizujące pracę autonomicznego układu nerwowego.

Stymulacja autonomicznego układu nerwowego – Blok II
Obszar ustno-twarzowy a autonomiczny układ nerwowy

Plan szkolenia:

 1. Funkcje prymarne.
 2. 12 par nerwów czaszkowych a funkcje prymarne.
 3. Terapia miofunkcjonalna w oparciu o stymulację autonomicznego układu nerwowego i stymulację taśm anatomicznych.

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć, które trzeba mieć ze sobą:

 • karimata
 • wygodny strój
 • obuwie zmienne
 • duży ręcznik
 • długa apaszka lub szalik

Zapewniamy stół do masażu na parę

 

Przebieg szkolenia

Zarówno blok I jak i blok II trwają 2 dni (18 godzin dydaktycznych).

Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 14:30

Koszt: 650 zł

Prowadząca

dr Gabriela Dragun – filolożka, neurologopeda kliniczny, wykładowczyni akademicka.

Dr Gabriela Dragun traktuje człowieka jako całość: ciało, umysł, emocje i duszę.

Jest międzynarodową certyfikowaną terapeutką Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg Beatriz Padovan, terapeutką czaszkowo-krzyżową i miofunkcjonalną. Ukończyła szkolenia m. in. z metody werbo-tonalnej, integracji odruchów wg Sally Goddard.

W terapii wykorzystuje techniki manualne, m. in.: terapię ciała i głosu Sanjo, elementy techniki Emmetta, kinezjologię stosowaną „Dotyk dla Zdrowia”.

Łączy wiedzę akademicką z praktyką terapeutyczną.

Gabriela Dragun

Współpracuje z wyższymi uczelniami (m. in. Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie), placówkami edukacyjnymi i medycznymi, publikuje w czasopismach naukowych. Odbywała staże naukowo-terapeutyczne w Singapurze, Malezji i Grecji.

Jej zainteresowania naukowe to: wpływ postawy ciała na funkcje obszaru ustno-twarzowego, rola autonomicznego układu nerwowego w rozwoju ruchu, funkcji poznawczych i emocji.

Na bazie wieloletniego doświadczenia terapeutycznego oraz fascynujących ją tradycyjnych systemów uzdrawiania stworzyła autorskie holistyczne programy: Stymulacja autonomicznego układu nerwowego oraz TAO logopedyczne.