Sally Goddard BlytheSzkolny Program Interwencyjny


Szkolenie trwa 2 dni (13 godzin)

Zapisz się

Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe, Wrocław.

To długa nazwa, być może znasz ten szkolenie pod nazwą: “Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami”.

Szkolenie dwudniowe wg Sally Goddard Blythe zostało opracowane przede wszystkim do nauczycieli, którzy zamierzają wprowadzić do swojej szkoły Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół. Mogą wziąć w nim również udział inni specjaliści, którzy planują pracę grupową z dziećmi.

Program szkolny opiera się na koncepcji rozwojowego ruchu INPP i został zaprojektowany specjalnie do użytku w szkołach, w pracy z grupą dzieci w trakcie roku szkolnego. Ćwiczenia z programu INPP dla szkół nie powinny być stosowane w pracy z indywidualnymi dziećmi.

Metoda Sally Goddard Blythe została opracowana, aby pomagać dzieciom z takimi problemami jak dysleksja, dysgrafia, ADD, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności z nauką czytania i pisania, zaburzenia koordynacji i równowagi, duża rozpraszalność uwagi, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • nauczycieli
 • pedagogów i pedagogów specjalnych
 • logopedów i neurologopedów
 • psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 • fizjoterapeutów

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do metody wg Sally Goddard Blythe
 2. Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
 3. Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
 4. Powiązania między specyficznymi trudności w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
 5. Niedojrzałość neuromotoryczna.
 6. Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
 7. Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS) oraz testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej. Testy dla dwóch grup wiekowych 4 – 7 lat oraz 7 – 12 lat. 
 8. Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
 9. Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

 

Cel główny

 1. Objawy i symptomy zaburzeń opóźnienia neuromotorycznego.
 2. Diagnoza.
 3. Praktyczne ćwiczenia.

 

Zaświadczenie

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (13 godzin)
Piątek 15:00 – 20:00
Sobota 9:00 – 17:00

Koszt: 630 zł

 

Prowadząca

Katarzyna Rychetsky – pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta.
Licencjonowany Trener Programu Szkolnego, nr licencji: 11/TREN/SzD/INPP/PL/2017/2018 

National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody.

Organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start.

Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.