Repatterning i integracja odruchówdysfunkcjonalnych i patologicznych


Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne – 24 godziny zegarowe).

Terminarz szkoleń

Szkolenie jest częścią programu MNRI® Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Integracja odruchów

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się  i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności o rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Program ten jest ukierunkowany na czynniki i procesy rozwoju ruchowego i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

 

Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

Kurs „Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych” jest kontynuacją i rozszerzeniem kursu „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych” (część I i II) o nowe techniki i nowe schematy odruchów.

 

Kurs przeznaczony jest dla

 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w uczeniu się
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)
 • rehabilitantów, psychologów i innych terapeutów pracujących z osobami dorosłymi

Uczestnicy otrzymują certyfikat, wydany przez Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej.

 

Program kursu

Program kursu Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych:

 1. Koncepcja neurosensomotorycznej integracji odruchów:
  • definicja odruchu
  • struktura i dynamika integracji odruchów
  • odruch a mechanizmy obronne
 2. Podstawy diagnozowania stopnia integracji odruchów
 3. Zaburzone schematy odruchów a różne wyzwania rozwojowe.
 4. Praca z odruchami kończyn górnych:
  • odruch chwytny
  • odruch podciągania rąk
  • odruch ustalenia głowy
  • odruch podparcia rąk (spadochronowy)
  • odruch sekwencyjnego otwarcia palców
  • odruch sekwencyjnego zamykania palców
 5. Praca z odruchami kończyn dolnych:
  • odruch Babińskiego
  • odruch ochrony ścięgien stóp
  • odruch skrzyżowanego zgięcia – wyprostu nogi
 6. Praca z odruchami całego tułowia:
  • odruch pełzania Bauera
  • asymetryczny toniczny odruch szyi
  • odruch abdominalny
  • grzbietowy odruch Galanta
  • odruch sekwencyjnego i śrubowego obrotu tułowia
  • odruch uziemienia

 

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne)
Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 17:00

Koszt: 820 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowana terapeutka metody Bernadetta Lis.