Repatterning i integracja odruchów
dysfunkcjonalnych i patologicznych


Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne – 24 godziny zegarowe).

Terminarz szkoleń

Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych jest kontynuacją i rozszerzeniem szkolenia „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych” (część I i II) o nowe techniki i nowe schematy odruchów.

Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Szkolenie przeznaczony jest dla

 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w uczeniu się
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)
 • rehabilitantów, psychologów i innych terapeutów pracujących z osobami dorosłymi

Uczestnik uzyska certyfikat amerykańskiego – SMEI Svetlana Masgutova Educational Institute i Fundacji Masgutova oraz możliwość kształcenia się w metodzie zarówno w Europie, jak też w USA i innych krajach świata.

 

Program szkolenia

Program szkolenia Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych:

 1. Koncepcja neurosensomotorycznej integracji odruchów:
  • definicja odruchu
  • struktura i dynamika integracji odruchów
  • odruch a mechanizmy obronne
 2. Podstawy diagnozowania stopnia integracji odruchów
 3. Zaburzone schematy odruchów a różne wyzwania rozwojowe.
 4. Praca z odruchami kończyn górnych:
  • odruch chwytny
  • odruch podciągania rąk
  • odruch ustalenia głowy
  • odruch podparcia rąk (spadochronowy)
  • odruch sekwencyjnego otwarcia palców
  • odruch sekwencyjnego zamykania palców
 5. Praca z odruchami kończyn dolnych:
  • odruch Babińskiego
  • odruch ochrony ścięgien stóp
  • odruch skrzyżowanego zgięcia – wyprostu nogi
 6. Praca z odruchami całego tułowia:
  • odruch pełzania Bauera
  • asymetryczny toniczny odruch szyi
  • odruch abdominalny
  • grzbietowy odruch Galanta
  • odruch sekwencyjnego i śrubowego obrotu tułowia
  • odruch uziemienia

 

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne)
Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 17:00

Koszt: 2 084 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowana terapeutka metody Bernadetta Lis.