Podstawy diagnozy i terapiifunkcji wzrokowych


Kurs składa się z 2 części. Każda część trwa 8 godzin dydaktycznych – 6 godzin zegarowych.

Terminarz szkoleń

Podstawy diagnozy i terapii funkcji wzrokowych, alternatywa

Obecnie nie planujemy wznowienia szkoleń Podstawy diagnozy i terapii funkcji wzrokowych. Jako alternatywę proponujemy Państwu szkolenie MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych.

MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych

Szkolenie “Podstawy diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu w aspekcie integracji sensorycznej” stanowi niezależną całość.

Część druga szkolenia stanowi praktyczne poszerzenie i pogłębienie wybranych aspektów diagnozy i terapii funkcji wzrokowych.

 

Program szkolenia

Plan pierwszej części szkolenia:

 1. Zmysł wzroku- dominujący układ sensoryczny w uczeniu się
 2. Podstawy badawcze i założenia programu Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych IMPULS SYSTEM
 3. Zaburzenia funkcji wzrokowych i dysleksja rozwojowa: podobieństwa i różnice
 4. Wskazania do diagnozy funkcji wzrokowych; Podstawy neurofizjologii widzenia
 5. Kształtowanie i rozwój cech narządu wzroku wg teorii integracji sensorycznej w powiązaniu z:
  • rozwojem ruchowym , postawą i równowagą
  • funkcjonowaniem układu dotykowego i przedsionkowego
  • rozwojem mowy i funkcjami słuchowymi
  • przetrwałymi odruchami niemowlęcymi
 6. Analiza kwestionariusza do wstępnej oceny funkcji wzrokowych
 7. Wybrane testy przesiewowe i testy oko-ruchowe
 8. Zakres diagnozy funkcji wzrokowych wg programu IMPULS SYSTEM i
 9. Diagnoza kluczowych aspektów cech narządu wzroku ich wpływ na czytanie i pisanie
 10. Podstawowe pomoce do diagnozy i terapii funkcji wzrokowych
 11. Terapia funkcji wzrokowych – ćwiczenia i zabawy stymulujące cechy narządu wzroku

Pierwszą część szkolenia prowadzi Bożenna Odowska-Szlachcic.

Plan drugiej części szkolenia:

 1. Specyfika diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej
 2. Karta badania do przesiewowej diagnozy cech narządu wzroku
 3. Obserwacja zachowań związanych z poruszaniem się i postawą ciała przy zaburzeniach widzenia i pracy z bliska
 4. Wady wzroku. Charakterystyka tzw. krótkowzroczności szkolnej
 5. Rodzaje ruchów oczu.
 6. Akomodacja.
 7. Orientacyjna ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
 8. Diagnoza
  • mięśni gałko-ruchowych.
  • konwergencji i akomodacji
  • zeza ukrytego
  • wrażliwości na kontrast
  • przesiewowa ocena widzenia obuocznego
 9. Badanie cech narządu wzroku uczestnikom szkolenia.
 10. Badania przesiewowe cech narządu wzroku w przedszkolach
 11. Terapia funkcji wzrokowych. Pomoce do diagnozy i terapii

Drugą część szkolenia prowadzi Dorota Bień.

Adresaci szkolenia

Pedagodzy, terapeuci pedagogiczni pedagodzy specjalni, tyflopedagodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego.

Szkolenie nie jest adresowane do ortoptystów i optometrystów.

Uczestnicy otrzymują obszerny zestaw praktycznych materiałów.

 

Prowadzący

Bożenna Odowska-Szlachcic

Prowadząca pierwszej części szkolenia.

Pedagog specjalny: oligofrenopedagog,  tyflopedagog,  logopeda , terapeuta integracji sensorycznej, trener funkcji wzrokowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji słowno-językowej oraz  trudnościami w nauce uwarunkowanymi dysfunkcjami  cech narządu wzroku.  Autorka książek i  artykułów  zaburzeń rozwojowych w ujęciu integracji sensorycznej; min. współautorka B. Mierzejewska Wzrok i słuch zmysły wiodące w uczeniu się. Opracowała  program Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych  IMPULS SYSTEM,  roczny program terapii wraz  zestawem pomocy  ATYWNE ZMYSŁY   dla dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi, min. do WWR.  Prowadzi szkolenia III  stopnia  dla terapeutów integracji sensorycznej.

 

Dorota Bień

Prowadząca drugiej części szkolenia.

Pedagog korekcyjny, ortoptysta, autorka części programu Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych IMPULS SYSTEM  dotyczącego ortoptyki.

 

Przebieg szkolenia

Każda część szkolenia trwa 8 godzin dydaktycznych – 6 godzin zegarowych.
Sobota, część pierwsza: 9:00 – 15:00
Niedziela, część druga: 9:00 – 15:00

Koszt każdej części szkolenia: 310 zł