Muzykoterapia integralna


Muzykoterapia Integralna, to 3 niezależne moduły szkoleniowe, które można realizować w dowolnej kolejności.

Każdy moduł trwa 2 dni (17 godzin dydaktycznych).

Muzykoterapia Integralna

Muzykoterapia Integralna należy do grupy terapii holistycznych, ukierunkowanych na rozwój poprzez doświadczenie. Łączy ona naturalne dźwięki z pracą z ciałem na poziomie wielu zmysłów, ruch kreatywny i rozwijający oraz sztukę ekspresyjną. Praca z ciałem jest tu punktem wyjścia do dalszej pracy muzykoterapeutycznej, w szczególności w pracy z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju, dlatego zajęcia muzykoterapeutyczne zaczynają się od masażu sensorycznego, neurotaktylnego (przy dźwiękach muzyki etnicznej lub tworzonej przez własny głos). Niezwykle korzystne okazało się połączenie kilku sztuk artystycznych ze sobą: muzyki, ruchu/tańca oraz plastyki.

W trakcie muzykoterapii nie uczy się gry na instrumentach. Ideą jest wielosensoryczne doświadczanie i odkrywanie brzmienia, wibracji, nowych struktur oraz ciała i przestrzeni. Uczestnik terapii intuicyjnie lub/i poprzez naśladownictwo zaczyna grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć, malować. Powoli muzyka i inne sztuki stają się niewerbalnym środkiem komunikacji ze sobą samym jak również z innymi uczestnikami terapii.

Muzykoterapia Integralna bazuje na poziomach:

 • Seonsorycznym – usuwanie zaburzeń integracji sensorycznej, głównie nadwrażliwości i podwrażliwości dotykowej oraz stymulacja zmysłów; wielosensoryczne doświadczanie dźwięków, masaż sensoryczny, masaż dźwiękiem, masaż dotyk motyla, terapia taktylna
 • Motorycznym (kinestycznym) – budowanie świadomości ciała i przestrzeni poprzez ruch; usprawnianie funkcji słuchowo-wzrokowo-ruchowych; ruch rytmiczny, swobodny, synchronizujący, kreatywny i rozwijający
 • Emocjonalnym – rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w dźwiękach, w ruchu i w pracy z ciałem; uwalnianie napięcia psychofizycznego, praca z lękiem, wycofaniem, nadwrażliwością, nadpobudliwością
 • Manualnym – umiejętność gry na instrumentach; praca nad motoryką małą i dużą; malowanie/granie dłońmi i stopami
 • Wokalnym (oddechowym) – praca z naturalnym oddechem brzusznym, aktywizacja przepony, swobodny śpiew, uwalnianie napięcia w głosie
 • Wyobrażeniowym – rozwój wyobraźni, kreatywności, świadomości siebie i świata

Cele Muzykoterapii Integralnej:

 • odreagowanie napięć psychoruchowych
 • likwidacja niepokoju, lęku, agresji
 • swobodna zabawa dźwiękiem
 • wzrost świadomości ciała
 • integracja sensomotoryczna
 • wyrażanie swoich emocji
 • otwieranie się na komunikację poprzez dźwięk
 • kształtowanie postawy twórczej oraz radość z tworzenia
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • rozwijanie bądź usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo -ruchowej
 • rozwijanie lub usprawnianie motoryki małej i dużej

Program szkolenia:

Moduł 1 to rodzaj wprowadzenia do Muzykoterapii Integralnej, podczas którego uczestnicy poznają idee metody.

Moduł 1 – program szkolenia:

 1. Teoretyczne wprowadzenie do metody – elementy składających się na muzykoterapię integralną: muzykoterapia holistyczna, arteterapia metodą Korart, praca z ciałem (elementy terapii taktylnej, ruch swobodny, kreatywny i rozwijający, praca z nadwrażliwością ciała oraz z receptorami)­.
 2. Część praktyczna obejmuje:
  • zapoznanie z instrumentami terapeutycznymi: misy dźwiękowe, kalimba, drumla, mini harmonium, kij deszczowy, bęben oceaniczny, bębny afrykańskie, etniczne instrumenty perkusyjne (“nauka” gry na nich i sposoby wykorzystania w terapii)
  • praca z ciałem w ruchu
  • masaż dźwiękiem i taktylny masaż muzykoterapeutyczny
  • otwieranie się na swój własny głos, będący najlepszym “instrumentem” muzykoterapeutycznym; nauka prawidłowego oddechu, przyśpiewek muzykoterapeutycznych
  • intuicja i improwizacja w muzykoterapii
  • tworzenie bajki muzykoterapeutycznej, orkiestry muzykoterapeutycznej oraz bębniarskiej
  • tworzenie muzykoterapii aktywnej i pasywnej

Moduł 2 to pogłębienie pracy z dźwiękiem, głosem, muzyką intuicyjną, rozwijanie świadomości siebie jako muzykoterapeuty oraz tworzenie koncertu relaksacyjnego, tzw. kąpieli w dźwięku.

Moduł 2 – program szkolenia:

 1. Teoretyczne wprowadzenie o terapeutycznym działaniu dźwięków: doświadczenia F. Maman, muzykoterapia pasywna, praca fal mózgowych, wpływ dźwięków na układ nerwowy oraz płyny ustrojowe w organizmie.
 2. Część praktyczna:
  • Praca z własnym głosem oraz śpiewem intuicyjnym (praca z centrami energetycznymi w naszym ciele)
  • Rozwijanie świadomości ciała i własnego oddechu
  • Orkiestra muzykoterapeutyczna z dziećmi i dorosłymi
  • Muzyko-arteterapia – praca z mandalą
  • Rozwijanie umiejętności gry na misach dźwiękowych oraz wykorzystanie ich w terapii
  • Praca z dźwiękiem gongów, didgeridoo, mis dźwiękowych oraz drumli
  • Ruch rozwijający i kreatywny (chusta Klanzy, kolorowe chustki + koloroterapia)
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia orkiestry bębniarskiej
  • Zapoznanie z przyśpiewkami muzykoterapeutycznymi oraz pieśniami z różnych stron świata
  • Muzykoterapeutyczna opowieść
  • Tworzenie relaksacji dźwiękiem

Moduł 3 to senso-motoryczna praca z muzyką, instrumentami, ciałem, poszerzona o muzyko-arteterapię.

Moduł 3 – program szkolenia:

 1. Teoretyczne wprowadzenie do tematu muzykoterapii w kontekście senso-motorycznym.
 2. Część praktyczna obejmuje:
  • Etapy rozwoju ręki w pracy muzykoterapeutycznej
  • Muzyko-arteterapia – praca z mandalą
  • Tworzenie intrumentów muzykoterapeutycznych
  • Pieśni etniczne z tzw. “pokazywaniem”, czyli muzykoterapeutyczne usprawnianie funkcji słuchowo-ruchowo-wzrokowych
  • Ruch rozwijający i kreatywny, taniec czterech żywiołów
  • Opowieść muzykoterapeutyczna
  • Praca z instrumentami archaicznymi i etnicznymi: misy dźwiękowe, bębny afrykańskie oraz “instrumenty” naśladujące naturę.
  • Sensoryczna praca z dźwiękiem
  • Wszystko gra, czyli wykorzystanie przedmiotów wokół nas do tworzenia muzyki
  • Dotyk i dźwięk – rozwijanie wielosensorycznej wrażliwości muzycznej
  • Cisza i jej walory muzykoterapeutyczne

Szkolenie przeznaczony jest dla

W szkoleniu może wziąć udział każdy, nie ma konieczności posiadania umiejętności muzycznych, ani żadnych dyplomów szkół muzycznych. Wystarczy pojawić się z otwartym sercem i umysłem, aby pozwolić ponieść się dźwiękom i doświadczyć ich działania terapeutycznego.

Szkolenie “Muzykoterapia integralna” składa się z 3 modułów, które razem stanowią integralną całość. Chętni mogą realizować szkolenia w dowolnej kolejności.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (17 godzin dydaktycznych)
Sobota 9:00 – 17:00 (na zakończenie godzinna relaksacja przy muzyce na żywo)
Niedziela 9:00 – 14:00

Szkolenia prowadzi pedagog i muzykoterapeutka : Joanna Filas

 

Koszt

Moduł 1: 550 zł
Moduł 2: 550 zł
Moduł 3: 600 zł

Najbliższe terminy szkoleń Muzykoterapia Integralna

Muzykoterapia Integralna, moduł 1 12 – 13 września 2020

Termin: 12 - 13 września 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Filas
Organizator: ASTO

Muzykoterapia Integralna – Szkolenie Certyfikujące 14 listopada 2020

Termin: 14 listopada 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Filas
Organizator: ASTO

Muzykoterapia Integralna, moduł 2 28 – 29 listopada 2020

Termin: 28 - 29 listopada 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Filas
Organizator: ASTO

Zapisz się