Muzykoterapia integralna


Szkolenie „Muzykoterapia integralna” składa się z dwóch bloków.  Chętni mogą wziąć udział w bloku II bez ukończenia bloku I.

Każda część trwa 2 dni (17 godzin dydaktycznych).

Terminarz szkoleń

Muzykoterapia integralna jest autorską metodą, którą można wykorzystać w pracy z sobą samym oraz z innymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi (również niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju).

Szkolenie składa się z dwóch części: “Wstęp do Muzykoterapii Integralnej” oraz “Muzykoterapia Integralna II-go stopnia”. Drugi stopień Muzykoterapii Integralnej  ma na celu pogłębienie pracy z dźwiękiem, muzyką intuicyjną, świadomością ciała oraz wyrażaniem siebie poprzez muzykoterapię i arteterapię.

 

Program kursu:

Wstęp do Muzykoterapii Integralnej

 1. Teoretyczne wprowadzenie do metody – elementy składających się na muzykoterapię integralną: muzykoterapia holistyczna, arteterapia metodą Korart, praca z ciałem (elementy terapii taktylnej, ruch swobodny, kreatywny i rozwijający, praca z nadwrażliwością ciała oraz z receptorami­.
 2. Część praktyczna obejmuje:
  • zapoznanie z instrumentami terapeutycznymi: misy dźwiękowe, kalimba, drumla, mini harmonium, kij deszczowy, bęben oceaniczny, bębny afrykańskie, etniczne instrumenty perkusyjne (“nauka” gry na nich i sposoby wykorzystania w terapii)
  • praca z ciałem w ruchu
  • masaż dźwiękiem i taktylny masaż muzykoterapeutyczny
  • otwieranie się na swój własny głos, będący najlepszym “instrumentem” muzykoterapeutycznym; nauka prawidłowego oddechu, przyśpiewek muzykoterapeutycznych
  • intuicja i improwizacja w muzykoterapii
  • tworzenie bajki muzykoterapeutycznej, orkiestry muzykoterapeutycznej oraz bębniarskiej
  • tworzenie muzykoterapii aktywnej i pasywnej

Muzykoterapia integralna II-go stopnia

Szkolenie obejmuje:

1. Teoretyczne wprowadzenie o terapeutycznym działaniu dźwięków: doświadczenia F. Maman, muzykoterapia pasywna, praca fal mózgowych, wpływ dźwięków na układ nerwowy oraz płyny ustrojowe w organizmie.

2. Część praktyczna:

 • Praca z własnym głosem oraz śpiewem intuicyjnym (praca z centrami energetycznymi w naszym ciele)
 • Rozwijanie świadomości ciała i własnego oddechu
 • Orkiestra muzykoterapeutyczna z dziećmi i dorosłymi
 • Muzyko-arteterapia – praca z mandalą
 • Rozwijanie umiejętności gry na misach dźwiękowych oraz wykorzystanie ich w terapii
 • Praca z dźwiękiem gongów, didgeridoo, mis dźwiękowych oraz drumli
 • Ruch rozwijający i kreatywny (chusta Klanzy, kolorowe chustki + koloroterapia)
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia orkiestry bębniarskiej
 • Zapoznanie z przyśpiewkami muzykoterapeutycznymi oraz pieśniami z różnych stron świata
 • Muzykoterapeutyczna opowieść
 • Tworzenie relaksacji dźwiękiem

Kurs przeznaczony jest dla

W kursie “Wstęp do Muzykoterapii Integralnej” może wziąć udział każdy, nie ma konieczności posiadania umiejętności muzycznych, ani żadnych dyplomów szkół muzycznych. Wystarczy pojawić się z otwartym sercem i umysłem, aby pozwolić ponieść się dźwiękom i doświadczyć ich działania terapeutycznego.

Szkolenie “Muzykoterapia integralna” składa się z dwóch bloków, które razem stanowią integralną całość. Chętni mogą wziąć udział w bloku II bez ukończenia bloku I.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

Przebieg kursu

Kurs trwa 2 dni (17 godzin dydaktycznych)
Sobota 9:00 – 17:00 (na zakończenie godzinna relaksacja przy muzyce na żywo)
Niedziela 9:00 – 14:00

Koszt : 460 zł

Szkolenia prowadzi pedagog i muzykoterapeutka : Joanna Filas