Metoda integracji sensorycznej

we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego


Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin dydaktycznych – 6 godzin zegarowych).

Terminarz szkoleń

Metoda integracji sensorycznej, aleternatywa

Obecnie nie planujemy wznowienia szkoleń Metody integracji sensorycznej. Jako alternatywę proponujemy Państwu szkolenia Arteterapia sensoryczno-motoryczna oraz Muzykoterapia Integralna.

Arteterapia sensoryczno-motorycznaMuzykoterapia integralna

Szkolenie “Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego”.

Dysfunkcje orofacjalne i ich wpływ na rozwój komunikacji słowno-językowej.

 

Program szkolenia

 1. Znaczenie okresu prenatalnego i rola porodu naturalnego w rozwoju układów sensorycznych.
 2. Ocena stanu noworodka według wybranych skali rozwojowych.
 3. Próby przesiewowe do ogólnej oceny dojrzałości OUN.
 4. Rozwój i funkcje mózgu w pierwszych latach życia dziecka.
 5. Zależność między rozwojem ruchowym a kształtowaniem funkcji poznawczych i rozwojem komunikacji słowno-językowej.
 6. Znaczenie równowagi i napięcia mięśniowego w rozwoju mowy. Wybrane testy przesiewowe.
 7. Stymulacja koordynacji międzypółkulowej w rozwoju mowy.
 8. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego według najnowszej klasyfikacji IS i ich wpływ na opóźniony rozwój mowy.
 9. Wspomaganie komunikacji słowno -językowej poprzez stymulację i korekcję systemów zmysłowych – dieta sensoryczna, modyfikacja środowiska oraz ćwiczenia w warunkach gabinetowych.
 10. Charakterystyka i korekcja dysfunkcji oralno-twarzowych. Film z sesji terapeutycznej.
 11. Demonstracja pomocniczego sprzętu wspomagającego terapię SI oraz pomocy do korekcji dysfunkcji orofacjalnych.

 

Prowadząca

Bożenna Odowska-Szlachcic

Pedagog specjalny: oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, trener funkcji wzrokowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji słowno-językowej oraz  trudnościami w nauce uwarunkowanymi dysfunkcjami  cech narządu wzroku. Autorka książek i artykułów zaburzeń rozwojowych w ujęciu integracji sensorycznej; min. współautorka B. Mierzejewska Wzrok i słuch zmysły wiodące w uczeniu się. Opracowała program Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych IMPULS SYSTEM, roczny program terapii wraz  zestawem pomocy ATYWNE ZMYSŁY dla dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi, min. do WWR. Prowadzi szkolenia III  stopnia  dla terapeutów integracji sensorycznej.

 

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych.
Sobota: 9:00 – 15:00

Koszt: 310 zł