Joga integralna


Szkolenie składa się z 3 modułów. Moduły 1 i 2 trwają po 16 godzin dydaktycznych. Moduł 3 trwa 8 godzin dydaktycznych.

Terminarz szkoleń

Joga Integralna

Joga Integralna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami powstała w oparciu o Yoga for the Special Child® Sonii Sumar. Jest to całościowy program terapeutyczny wspomagający rozwój dzieci z dysfunkcjami. Składa się z ćwiczeń opartych o tradycyjne asany (pozycje jogi), które mogą być wykonywane przez wszystkie dzieci, bez względu na wiek, niepełnosprawność, zaburzenie rozwoju czy funkcjonowania.

Jogę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami można ćwiczyć już z noworodkami!

Ćwiczenia Jogi Integralnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zostały dobrane w ten sposób, aby odpowiadały potrzebom dzieci z:

 • zespołem Downa
 • porażeniem mózgowym
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • oraz innymi zaburzeniami rozwoju

Przynosi także dobre efekty w terapii dzieci z zaburzeniami uwagi, ADHD oraz trudnościami w uczeniu się.

 

Warsztaty przeznaczone są dla:

 • rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju
 • rodziców dzieci zdrowych, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci
 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym mających trudności w uczeniu się

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w warsztacie szkoleniowym.

 

Program szkolenia

Szkolenie składa się z trzech modułów, które razem stanowią integralną całość. Chętni mogą brać udział w wybranym przez siebie module, bez ukończenia poprzednich modułów.

Joga Integralna moduł I
Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

z modułem „Psychologia pozytywna w rozwoju dziecka”

Program:

 • bezpieczeństwo na zajęciach jogi
 • korzyści z ćwiczenia jogi (dla dziecka i dorosłego)
 • ćwiczenia i zabawy budujące świadomość oddechową
 • analiza i diagnoza ruchu
 • ćwiczenia i zabawy poprawiające ułożenie ciała, równowagę, napięcie mięśniowe
 • ćwiczenia i zabawy zwiększające świadomość ciała
 • ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój widzenia
 • tworzenie struktury zajęć i budowanie sekwencji pozycji
 • techniki relaksacyjne i ćwiczenia wspomagające koncentrację
 • wykorzystanie zainteresowań dziecka do tworzenia zajęć
 • ćwiczenie jogi z osobami mającymi trudności z naśladowaniem lub planowaniem ruchu
 • wykorzystanie psychologii pozytywnej we wspieraniu rozwoju dziecka (zasoby, wartości, uważność, wdzięczność)

Joga Integralna moduł II
Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu

Program:

 • spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne,
 • wczesne rozpoznawanie autyzmu,
 • tworzenie skryptów społecznych,
 • komunikacja z dzieckiem,
 • układy pozycji jogi integralnej,
 • tworzenie układów do piosenek i opowieści,
 • wsparcie psychologiczne rodziców dziecka z zaburzeniem autystycznym,
 • praca elementami psychologii pozytywnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),
 • praca własna – rozwój umiejętności terapeutycznych.

Joga Integralna moduł III
Techniki relaksacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Program:

 • zasady relaksacji
 • bajki i zabawy relaksacyjne
 • ćwiczenia neuromięśniowe
 • relaksacja w ruchu
 • automasaż relaksacyjny
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia relaksacyjne wzmacniające pozytywny obraz siebie
 • relaksujące działania plastyczne

Przebieg szkolenia

Moduł 1 i 2 trwają po 2 dni. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa na obiad.
Sobota 9:00 – 16:00
Niedziela 9:00 – 16:00

Moduł 3 trwa 1 dzień.

Koszt szkolenia

Moduł 1: 650 zł
Moduł 2: 650 zł
Moduł 3: 450 zł

Szkolenie prowadzi mgr Małgorzata Kozłowska.