Integracja odruchów
wzrokowo-słuchowych


Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych – 13,5 godzin zegarowych).

Terminarz szkoleń

Szkolenie jest częścią programu MNRI® Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Neurosensomotoryczna integracja odruchów wzrokowo-słuchowych jest częścią programu neurosensomotorycznej integracji odruchów wg koncepcji dr S. Masgutowej.

Celem metody jest uruchamianie u dzieci naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słyszenia w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

 

Rozwój odruchów

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, ich pojawianie się w określonym czasie, rozwój oraz dojrzewanie oraz współdziałanie z innymi odruchami, koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi jest niezbędnym elementem dla kształtowania się koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania.

 

Cele metody:

 • usprawnianie widzenia obuocznego i percepcji wzrokowej
 • usprawnianie słyszenia obuusznego i percepcji słuchowej
 • rozluźnienie i optymalizacja pracy mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej i prawidłową pracę narządu słuchu
 • zwiększanie skupienia i rozszerzenie pola widzenia
 • usprawnianie pracy w polu środkowym: wzrokowym i słuchowym
 • optymalizacja pracy koordynacji wzroku i słuchu (wzrok-słuch, słuch-wzrok)
 • integracja odruchów wzrokowych i słuchowych z dużą i precyzyjną motoryką
 • aktywizacja funkcji mózgu kontrolujących pracę wzrokową i słuchową
 • aktywizacja układu ścięgien oraz połączeń struktury ciała dla włączenia mechanizmów samoregulacji
 • aktywizacja dynamiki przechodzenia od widzenia obuocznego do widzenia jednoocznego
 • aktywizacja schematów odruchów wzrokowych: wodzenie oczami, zbieżność oczu, widzenia jednoocznego, widzenia obuoczngo, skupienie wzrokowe, „figura-tlo”, stabilność oczu, ruchliwość oczu i innych
 • aktywizacja koordynacji układów: wzrokowego, słuchowego i proprioreceptywnego

 

Program szkolenia:

 1. Założenia terapii Integracja Odruchów Wzrokowo Słuchowych wg. Metody S.Masgutowej
 2. Oczy, uszy: ich rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie oczu, uszu
 4. Widzenie i słyszenie – jego znaczenie dla rozwoju
 5. Percepcja przez widzenie oraz słyszenie
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu widzenia i słuchu
 7. Rozwój zmysłu widzenia i słuchu i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 8. ,,Integracja Odruchów Wzrokowo Słuchowych” a wyzwanie rozwojowe wg. Metody dr S. Masgutowej:
  • Porażenia mózgowe
  • Dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne
  • Zachowania agresywne
  • Lęki i fobie
  • Dzieci z opróżnionym rozwojem umysłowym
  • Dzieci z trudnościami w nauce
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 9. Diagnoza wg. Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo Słuchowych
 10. Zasady wg. Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo Słuchowych
 11. Kroki pracy wg. Metody dr S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo Słuchowych

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Skuteczność

Praktyka pokazuje, że stosowanie technik terapii daje bardzo dobre wyniki w regulacji napięcia mięśniowo-ścięgnistego szyi i twarzy, kontroli postury (np. automatyczne przyjmowanie prawidłowej pozycji np. przy pisaniu i czytaniu), jakości koordynacji motoryki precyzyjnej, pomaga również w rozwoju i uczeniu się.

Program może być stosowany w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi oraz starszymi.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pragnących na co dzień pomagać swoim podopiecznym.

Uczestnik uzyska certyfikat amerykańskiego – SMEI Svetlana Masgutova Educational Institute i Fundacji Masgutova oraz możliwość kształcenia się w metodzie zarówno w Europie, jak też w USA i innych krajach świata.

 

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota: 9:00 – 17:00
Niedziela: 9:00 – ok. 15:00

Koszt: 1 259 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody Bernadetta Lis