Integracja odruchów
ustno-twarzowych


Szkolenie dzieli się na poziom 1 oraz poziom 2
Poziom 1 – trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych – 13,5 godzin zegarowych).
Poziom 2 – trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych – ok. 20 godzin zegarowych)

Terminarz szkoleń

Szkolenie jest częścią programu MNRI® Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Przeznaczenie programu

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

 

Integracja odruchów

Integracja odruchów to współczesny program o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia.Twórcą programu jest dr Swietłana Masgutowa, która swoją pracę oparła na badaniach, doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

 

Cel programu

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

 

Skuteczność

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów, rehabilitantów,
 • pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się,
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)

Uczestnik uzyska certyfikat amerykańskiego – SMEI Svetlana Masgutova Educational Institute i Fundacji Masgutova oraz możliwość kształcenia się w metodzie zarówno w Europie, jak też w USA i innych krajach świata.

Poziom 2 szkolenia „Integracja odruchów ustno-twarzowych” jest rozszerzeniem terapii o dodatkową wiedzę i dodatkowe techniki pracy.

 

Program szkolenia

Program szkolenia “Integracja odruchów ustno-twarzowych”, poziom 1

 1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
 4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg. dr S. Masgutowej
 5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Program szkolenia “Integracja odruchów ustno-twarzowych”, poziom 2

1. Powtórzenie i rozszerzenie informacji teoretycznych o:
– znaczeniu motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka,
– roli odruchów ustno-twarzowych w rozwoju mowy,
– koncepcji pracy z odruchami ustno-twarzowymi w metodzie dr S. Masgutowej.

2. Część praktyczna obejmuje techniki pracy z:
– odruchem ochrony ścięgien ustno-twarzowym,
– odruchem ustalenia głowy,
– symetrią ustno-twarzową,
– odruchem ssania,
– odruchem przełykania,
– odruchem kąsania i gryzienia.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Przebieg poziom 1:

Szkolenie trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych)
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:00

Koszt: 1 259 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody: Joanna Kowalewska lub Bernadetta Lis

Przebieg poziomu 2

Szkolenie trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych)
Piątek: 12:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:30

Koszt: 1 727 zł

Szkolenie prowadzi: Joanna Kowalewska