Integracja odruchów
kończyn górnych


Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych – 12 godzin zegarowych).

Terminarz szkoleń

Szkolenie jest częścią programu MNRI® Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Szkolenie

Szkolenie Integracja odruchów kończyn górnych dla poprawy funkcjonowania ręki i nawyków manualnych uczy strategii i praktycznych sposobów postępowania terapeutycznego, w oparciu o wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, neurologii i biomechaniki.

Warsztat obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Bazowany jest na metodzie MNRI dr Svetlany Masgutovej i Programu: Masgutova S. (2009). MNRI: Upper Limb Reflexes and Manual Skills Development. Motor-Cognitive Integration. SMEI. Integracja odruchów wg dr Svetlany Masgutovej, to współczesny program o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia.

Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności o rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu.

Program ukierunkowany jest na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulacje mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

 

Cel programu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez przyrodę. Twórcą programu jest dr Svetlana Masgutova, która swoją koncepcję oparła na badaniach, doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają koncepcję integracji odruchów, skutki braku ich integracji oraz zapoznają się z podstawowymi technikami przewzorowań prowadzących do integracji odruchów.

 

Program warsztatów

 1. Anatomia i fizjologia mięśni kończyny górnej
 2. Funkcje kończyny górnej i ich rola w neuro-rozwoju i rozwoju kognitywnym dziecka
  • duża motoryka
  • motoryka precyzyjna
 3. Wpływ odruchów niemowlęcych na kształtowanie sensomotoryki kończyn górnych, koordynację i nawyków
 4. Praca z ręką nadwrażliwą i o obniżonej wrażliwości
 5. Praca z ręką z podwyższonym i z obniżonym napięciem mięśniowym
 6. Wpływ rozwoju funkcji manualnych na rozwój mózgu, system motoryki precyzyjnej i inne funkcje organizmu
 7. Korelacja pomiędzy rozwojem motoryki dużej a motoryką precyzyjną

 

Szkolenie przeznaczony jest dla:

 • psychologów, rehabilitantów,  pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w uczeniu się lub z dorosłymi
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski),

Uczestnik uzyska certyfikat amerykańskiego – SMEI Svetlana Masgutova Educational Institute i Fundacji Masgutova oraz możliwość kształcenia się w metodzie zarówno w Europie, jak też w USA i innych krajach świata.

 

Przebieg szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:00
Koszt: 590 zł // Od kwietnia 2020 planowany jest bardzo duży wzrost cen szkoleń MNRI®. Zachęcamy do udziału w szkoleniach we wcześniejszych terminach.

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody: Joanna Kowalewska