Integracja odruchówdynamicznych i posturalnych


Szkolenie składa się z 2 części. Każda część trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).

Szkolenie jest częścią programu MNRI® Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Twórcą programu jest dr Swietłana Masgutowa, która swoją koncepcję oparła na badaniach, doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają koncepcję integracji odruchów, skutki braku ich integracji oraz zapoznają się z podstawowymi technikami korekt prowadzących do integracji odruchów.

 

Integracja Odruchów

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności o rozwoju układu nerwowego i funkcjonowaniu mózgu. Program ten jest ukierunkowany na czynniki i procesy rozwoju ruchowego i ma na celu stymulacje mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji poprzez stymulację schematów odruchów.

 

O odruchach

Nasze odruchy są to automatyczne i spontaniczne reakcje na różne bodźce. Odruchy wykonują funkcje ochrony i obrony w naszym życiu. Aktywizują się, kiedy powstaje stres, pomagają nam w przetrwaniu, ale w tym samym czasie ograniczają nasze wybory i możliwości kreatywnego myślenia. Odruchy są również podstawą kształtowania się  nawyków, rozwoju aktywności poznawczej oraz sfery emocjonalnej. Jedynym warunkiem ich pełnowartościowego funkcjonowania jest pojawienie się, rozwój i integracja w swoim czasie określonym przez przyrodę. Niezintegrowany odruch aktywizuje obronną strategię mózgu i przeszkadza adekwatnej percepcji, racjonalnemu myśleniu i zachowaniu się.

Nasze programy korekcyjno-rozwojowe ukierunkowane na integrację odruchów są programami wsparcia naturalnego rozwoju oraz uczenia się. Bazują na wiedzy neurofizjologii, neurologii, psychologii oraz nauk o ruchu (L. Lundy-Ekman, W. J. Larsen, A. Luria, N. Anokhin, A. Amosow, I. Pawłów, I. Seczenów, L. Wygotski, N. Bernstein).

 

Szkolenie przeznaczony jest dla

 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski)
 • rehabilitantów, psychologów i innych terapeutów pracujących z osobami dorosłymi

Uczestnik uzyska certyfikat amerykańskiego – SMEI Svetlana Masgutova Educational Institute i Fundacji Masgutova oraz możliwość kształcenia się w metodzie zarówno w Europie, jak też w USA i innych krajach świata.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 1. Koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Świetlany Masgutowej.
 2. Podział odruchów na trzy wymiary mózgu i ciała zgodnie z koncepcją Paula McLeana.
 3. Odruchy a mechanizmy obronne.
 4. Struktura rozwoju ruchowego – motoryka pierwotna i wyuczona.
 5. Motoryka i jej komponenty.
 6. Wpływ rozwoju odruchów manualnych na kształtowanie się motoryki precyzyjnej.
 7. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
  •  Odruch chwytny Robinsona

Dzień drugi:

 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
  • Odruch podciągania rąk
  • Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
  • Odruch stopy Babińskiego
  • Odruch ochrony scięgien stóp

Dzień trzeci:

 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
  • Asymetryczny toniczny odruch szyi
  • Odruch skrzyżowanego zgięcia wyprostu nogi
  • Odruch więzi
 2. Powtórzenie i zebranie wiadomości poznanych na szkolenieie.
 3. Dodatkowe techniki pracy

Dzień pierwszy:

 1. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietlany Masgutowej.
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
  • odruch chodu automatycznego Thomasa.
  • odruch pełzania Bauera
  • odruch Moro

Dzień drugi:

 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
  • odruch podparcia rąk
  • odruch Landaua
  • odruch wzlotu i lądowania
  • odruch orientacyjny Pawłowa
  • odruch prostowania tułowia
  • odruch Symetryczny toniczny szyi
  • odruch grzbietowy Galanta

Dzień trzeci:

 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
  • odruch Pereza
  • odruch błędnikowy toniczny
 2. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na szkolenieie.
 3. Dodatkowe techniki pracy

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych)
Piątek: 12:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:30

Koszt: 1 700 zł

Szkolenie prowadzą certyfikowane instruktorki metody Bernadetta Lis oraz Joanna Kowalewska

Najbliższe terminy szkoleń Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Część 1 9 – 11 października 2020

Termin: 9 - 11 października 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO

Zapisz się