Gimnastyka mózgukinezjologia edukacyjna


Szkolenie trwa 2 dni (32 godziny dydaktyczne – 24 godziny zegarowe)
+ Spotkanie 6 h w innym ustalonym terminie w celu wymiany doświadczeń, praktyki.

Terminarz szkoleńZapisz się

Gimnastyka mózgu – Kinezjologia edukacyjna

Gimnastyka mózgu – Kinezjologia edukacyjna – Metoda Dennisona. Gimnastyka Mózgu – Kinezjologia Edukacyjna to nowy kierunek wiedzy zajmujący się wykorzystaniem ruchu w procesie szeroko pojętego uczenia się. Bada on związki między ruchem ciała, a organizacją i funkcjonowaniem mózgu. W centrum jej zainteresowania znajduje się człowiek, postrzegany jako jedność ciała, umysłu i emocji. Gimnastyka Mózgu – Kinezjologia Edukacyjna to system efektywnego uczenia się i pełnego wykorzystania własnego potencjału do funkcjonowania na optymalnym poziomie.

 

Twórcy metody

Amerykański uczony Paul Dennison wraz z żoną Gail Dennison uważany jest za twórcę tego kierunku. Paul Dennison wykorzystał dla potrzeb uczenia się dotychczasową wiedzę naukową z dziedziny anatomii, neurofizjologii, pedagogiki, psychologii wzbogacając ją o własny unikalny wkład w edukację. Badania, które rozpoczął w latach 60-tych doprowadziły do znaczących odkryć w dziedzinie uczenia się i potwierdziły tezę, ze rozwój intelektualny jest w ścisłym związku z rozwojem mowy i rozwojem ruchowym dziecka.

 

Gimnastyka Mózgu ®

Gimnastyka Mózgu ® to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju naszej osobowości, zwłaszcza związanych z procesami uczenia się. Wykorzystuje zestawy ćwiczeń mobilizujących mózg do synchronicznej pracy obu półkul. Celem kinezjologii jest udzielenie wsparcia każdemu człowiekowi, aby mógł optymalnie wykorzystać swoje możliwości i zachować zdrowie.

 

Ćwiczenia

Ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu”, zestaw składa się z ok. 20 prostych ćwiczeń, które ze względu na sposób oddziaływania na umysł podzielono na:

 • Ćwiczenia na przekroczenie linii środka – aktywizują obie półkule mózgu i uczą współpracy nasze bilateralne narządy zmysłów i motoryki, co jest ogromnie ważne przy czytaniu, pisaniu, komunikacji, itp.
 • Ćwiczenia energetyzujące – zapewniają odpowiednią prędkość i intensywność neurotransmisji, czyli przepływu informacji pomiędzy komórkami nerwowymi i siecią neuronalną – tworzą podstawy do szybkiego przetwarzania informacji.
 • Ćwiczenia wydłużające – są to ćwiczenia niwelujące stres na poziomie mięśni, uwalniają od napięć i przywracają prawidłowe napięcie mięśniowe, poprawiają zdolność koncentracji i rozumienia.
 • Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej mogą być wykorzystywane w czasie zajęć terapeutycznych. Są niezastąpione także podczas przygotowań do szczególnie trudnych sytuacji, np. klasówek, testów, rozmów w sprawie pracy, publicznych wystąpień.
 • Ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu” prócz funkcji profilaktycznej i terapeutycznej pełnią funkcję diagnostyczną. Pozwalają określić mocne i słabe strony funkcjonowania systemu „ciało-intelekt”, co pozwala wyznaczyć kierunek pracy z uczniem.

 

Metoda przeznaczona jest do pracy z:

 • Dziećmi przedszkolnymi – głównie nastawiona na stymulację rozwoju
 • Dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym – głównie nastawiona na stymulację rozwoju oraz wsparcie w nauce i sferze motywacyjnej
 • Dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, agresja, lęki, nadpobudliwość, zahamowanie, problemy z koncentracją
 • Dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, upośledzenie umysłowe jako metoda wspierająca inne formy pracy z tą grupą dzieci
 • Dorosłymi, pragnącymi dokonać zmian w swoim życiu, poprawić sprawność psychofizyczną

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli,
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski),
 • rehabilitantów, psychologów i innych terapeutów pracujących z osobami dorosłymi.

Podstawowymi szkoleniami w gimnastyce mózgu – kinezjologii edukacyjnej są dwa 16 godzinne kursy „Gimnastyka mózgu”, cz. I i cz. II na których uczestnicy poznają podstawy teoretyczne kinezjologii edukacyjnej, zestaw ćwiczeń BrainGym®, równoważenia i ruchy integrujące.

Po kursie uczestnicy otrzymują certyfikat Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej założonej przez Paula Dennisona.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały wraz z płytą CD ze specjalnie skomponowaną muzyką do ćwiczeń.

 

Przebieg kursu

Kurs trwa 2 dni (32 h dydaktyczne – 24 h zegarowe)
+ Spotkanie 6 h w innym ustalonym terminie w celu wymiany doświadczeń, praktyki.
Sobota 9:00 – 18:00
Niedziela 9:00 – 18:00

Koszt: 550 zł

Kurs prowadzi certyfikowana przez dr Svetlanę Masgutovą, mentora kinezjologii edukacyjnej w Polsce, instruktorka: Ryszarda Zając