Szkolenie

Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników.

Dane uczestnika szkolenia

Faktura VAT

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

Już prawie koniec

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki na odpowiednie konto:

Zaliczka na wszystkie szkolenia z wyłączeniem Bilateralnej Integracji oraz Terapii Sanjo 100 zł na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Zaliczka na szkolenie: Bilateralna Integracja 500 zł na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Zaliczka w Euro na szkolenie: Terapia Sanjo 150 EURO na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 47 1030 0019 0109 7804 0200 4776
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Kod BIC: CITIPLPX (8 znaków) lub CITIPLPXXXX (11 znaków)
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać na powyższe konto najpóźniej na 7 dni (terapia Sanjo - 14 dni) przed datą szkolenia.

Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Administratorem danych osobowych jest ASTO Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny Bernadetta Lis z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 32/U2, 50-457 Wrocław.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia i w celu wystawienia zaświadczenia o jego ukończeniu a w przypadku wyrażenia na to zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej asto@home.pl lub adres siedziby ASTO z dopiskiem „Dane osobowe”.