Szkolenie

Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników.

Dane uczestnika szkolenia

Faktura VAT

Prosimy o przemyślane podawanie danych do FV, aby dane były pełne i poprawne.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

Już prawie koniec

Warunki zakwalifikowania na szkolenie

1. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Wpłata zaliczki na odpowiednie konto (różne numery kont w zależności od szkolenia).
3. Wpłata zaliczki w odpowiedniej kwocie (różne kwoty w zależności od szkolenia).

Sprawdź numer konta i kwotę zaliczki

Prosimy o sprawdzenie numeru konta oraz kwoty zaliczki przed wysłaniem przelewu.

 

Administratorem danych osobowych jest ASTO Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny Bernadetta Lis z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 32/U2, 50-457 Wrocław.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia i w celu wystawienia zaświadczenia o jego ukończeniu a w przypadku wyrażenia na to zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej asto@home.pl lub adres siedziby ASTO z dopiskiem „Dane osobowe”.