Szkolenie

Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników.

Dane uczestnika szkolenia

Faktura VAT

Prosimy o przemyślane podawanie danych do FV, aby dane były pełne i poprawne.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

Już prawie koniec

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki na odpowiednie konto:

Zaliczka na wszystkie szkolenia, z wyłączeniem Bilateralnej Integracji oraz Terapii Sanjo, 100 zł na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Zaliczka na szkolenie: Bilateralna Integracja 500 zł na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Zaliczka w Euro na szkolenie: Terapia Sanjo 150 EURO na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 47 1030 0019 0109 7804 0200 4776
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Kod BIC: CITIPLPX (8 znaków) lub CITIPLPXXXX (11 znaków)
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać na powyższe konto najpóźniej na 7 dni (terapia Sanjo - 14 dni) przed datą szkolenia.

Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Administratorem danych osobowych jest ASTO Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny Bernadetta Lis z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 32/U2, 50-457 Wrocław.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia i w celu wystawienia zaświadczenia o jego ukończeniu a w przypadku wyrażenia na to zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej asto@home.pl lub adres siedziby ASTO z dopiskiem „Dane osobowe”.