Szkolenie

Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników.

Dane uczestnika szkolenia

Faktura VAT

Prosimy o przemyślane podawanie danych do FV, aby dane były pełne i poprawne.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

Już prawie koniec

Warunki zakwalifikowania na szkolenie

1. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Wpłata zaliczki na odpowiednie konto (różne numery kont w zależności od szkolenia).
3. Wpłata zaliczki w odpowiedniej kwocie (różne kwoty w zależności od szkolenia).

Sprawdź numer konta i kwotę zaliczki

Prosimy o sprawdzenie numeru konta oraz kwoty zaliczki przed wysłaniem przelewu.

 

Administratorem danych osobowych jest ASTO Ośrodek Edukacyjny Bernadetta Lis z siedzibą przy ul. Taduesza Kościuszki, nr 87, lok. B1, 50-442, Wrocław.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia i w celu wystawienia zaświadczenia o jego ukończeniu a w przypadku wyrażenia na to zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub publikacji zdjęć i filmów ze szkolenia w materiałach reklamowych ASTO (strona www, facebook, inne formy promocji ośrodka). Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej asto@home.pl lub adres siedziby ASTO z dopiskiem „Dane osobowe”.