Szkolenie

Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników.

Dane uczestnika szkolenia

Data i miejsce urodzenia uczestnika są niezbędne, aby wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA!

Prosimy o bezbłędne podanie danych, gdyż na ich podstawie będzie wystawione zaświadczenie.

Błędnie podane dane, które spowodują potrzebę ponownego wystawienia zaświadczenia, skutkują naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 25 zł brutto.

Faktura VAT

Prosimy o przemyślane podawanie danych do FV, aby dane były pełne i poprawne.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

Już prawie koniec

Warunki zakwalifikowania na szkolenie

1. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Wpłata zaliczki na podane poniżej konto.
3. Wpłata zaliczki w odpowiedniej kwocie (różne kwoty w zależności od szkolenia).

Sprawdź kwotę zaliczki w regulaminie

W zależności od szkolenia będzie to: 300 zł, 330 zł lub 500 zł.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest ASTO Ośrodek Edukacyjny Bernadetta Lis z siedzibą przy ul. Taduesza Kościuszki, nr 87, lok. B1, 50-442, Wrocław.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w przypadku wyrażenia na to dodatkowej zgody, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub publikacji zdjęć i filmów ze szkolenia w materiałach reklamowych ASTO (strona www, Facebook, inne formy promocji ośrodka). Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej asto@home.pl lub adres siedziby ASTO z dopiskiem „Dane osobowe”.