Dotyk dla zdrowia


Szkolenie składa się z 4 stopni

Terminarz szkoleń

Kinezjologia stosowana

Kinezjologia stosowana znana pod nazwą „Dotyku dla zdrowia” (Touch for Health) to nauka o aktywizacji mięśni wykorzystująca badanie stanu sprawności mięśni do oceny stanu zdrowia. Kinezjologia stosowana zakłada, że ciało człowieka jest całością o licznych i zróżnicowanych funkcjach, które można rozpatrywać w aspekcie: bio-chemicznym, emocjonalno-psychologicznym i strukturalno-ruchowym. Dobrym zdrowiem cieszą się ludzie o prawidłowej postawie, właściwych proporcjach poszczególnych części ciała i ich prawidłowej współpracy.

Metoda opracowana przez lekarzy ze Stanów Zjednoczonych, dr Goodheartha i dr Thie, łączy w sobie wiedzę medycyny współczesnej, doświadczenie medycyny starożytnej i wiedzę leczniczą dalekiego wschodu.

 

Zastosowanie metody

Dotyk dla Zdrowia jest przydatny dla wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie własne i swoich bliskich. Rodzicom daje szansę wychowania dzieci zdrowych i odpornych. Rehabilitantom, fizjoterapeutom i personelowi medycznemu stwarza możliwość skuteczniejszej pomocy swoim pacjentom. Uprawiającym sporty zapewnia utrzymanie dobrej kondycji, szybkie przygotowanie do wysiłku, kontrolę stanu energetycznego oraz samodzielne usuwanie bólu i drobnych kontuzji.

 

Dotyk dla zdrowia

Dotyk dla zdrowia jest bezpieczną metodą uaktywniania naszych naturalnych zasobów energii życiowej, wspomagającą zdrowie poprzez regulowanie napięć aparatu mięśniowego. Niektóre mięśnie są powiązane z określonymi narządami (np. przez wspólne naczynia limfatyczne). Usprawnienie mięśnia wpływa więc korzystnie na powiązany z nim narząd. Techniki kinezjologii stosowanej pomagają łagodzić skutki stresu, który zaburza równowagę każdego organizmu i osłabia nasz system obronny. Umożliwiają lepsze poznanie i zrozumienie własnego ciała, przedłużają aktywność życiową i mobilizują własne siły regeneracji.

 

Prowadzący

Szkolenie Dotyku dla zdrowia prowadzony jest przez Antoniego Szczerbę, członka Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów posiadającego uprawnienia instruktorskie nadane przez International Kinesiology College w Zurychu.

 

Szkolenie składa się z 4 stopni:

Szkolenie I-go stopnia

Szkolenie I-go stopnia zapoznaje słuchaczy z podstawowymi technikami metody i nastawiony jest na praktyczną naukę równoważenia energii witalnej organizmu.

Szkolenie trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych)
Piątek 17:00 – 20:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 17:00

Koszt 390 zł

Szkolenie II-go stopnia

Szkolenie II-go stopnia uczy dalszych technik, oraz zapoznaje z podstawowymi zasadami medycyny chińskiej.

Szkolenie trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych)
Piątek 17:00 – 20:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 17:00

Koszt 390 zł

Szkolenie III-go stopnia

Szkolenie III-go stopnia (rozszerzony) wprowadza w bardziej zaawansowane sposoby poprawy zdrowia i stanu psychiki oraz przywracania sprawności po kontuzjach i urazach.

Szkolenie trwa 3 dni (32 godzin dydaktycznych)
Piątek 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 17:00

Koszt 430 zł

Szkolenie IV-go stopnia

Szkolenie IV-go stopnia służy doskonaleniu w stosowaniu dotychczas poznanych technik równoważenia organizmu, zapoznaniu ze sposobami poprawiania postawy, technikami usuwania bólu i przygotowuje do szkolenia instruktorskiego.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczeniey potwierdzające nabyte przez nich umiejętności i wiedzę.