Archetypy rozwoju ruchowego


Szkolenie trwa 2 dni (24 godziny dydaktyczne)

Terminarz szkoleńFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie jest częścią programu MNRI® Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Swietłany Masgutowej

Archetypy

Archetypy są to najbardziej ogólne całościowe wzorce motoryczne w naszym systemie ruchowym. Pojawiają się i dojrzewają już w życiu płodowym. Dają podstawę dla przyszłego rozwoju oraz dojrzewania odruchów, nawyków i różnych umiejętności wykorzystywanych przez całe życie. Mają także wpływ na rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny.

 

Rozwój archetypów

Ich rozwój przebiega według genetycznego programu motorycznego. Szczególnie podczas pierwszych miesięcy życia dziecka obserwujemy wyraźnie pojawianie się pewnych wzorców ruchowych w określonym czasie, właściwych dla wszystkich dzieci jak np. ruchy homologiczne, homolateralne, naprzemienne itp.

Każdy etap rozwoju ruchowego ma swoje przełożenie na rozwój mózgu dlatego musimy zadbać o to, aby każde dziecko przepracowało wszystkie wzorce ruchowe, gdyż to daje podstawę do ukształtowania się prawidłowego napięcia mięśniowego, prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka który niezbędny jest do rozwoju całego układu nerwowego, również sfery emocjonalnej i intelektualnej.

 

Cel terapii

Celem programu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu opartych na rozwoju archetypowych wzorców ruchowych.

 

Szkolenie przeznaczony jest dla

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

Uczestnik uzyska certyfikat amerykańskiego – SMEI Svetlana Masgutova Educational Institute i Fundacji Masgutova oraz możliwość kształcenia się w metodzie zarówno w Europie, jak też w USA i innych krajach świata.

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie szkolenia Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część 1 i 2.

 

Program szkolenia

Program szkolenia Archetypy Rozwoju Ruchowego:

 1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną
 2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka
 3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych
 4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się
 5. Schematy ruchów archetypowych
  • Zgięcie i wyprost tułowia i kończyn
  • Rotacja kręgosłupa i mechanizmy obrotowe
  • Wertykalny wyprost tułowia
  • Lateralne zgięcie i wyprost tułowia
  • Ruch homologiczny (obustronny)
  • Ruch homolateralny / jednostronny
  • Ruch kontralateralny / naprzemienny
  • Ruch intencjonalny / zamierzony
 6. Struktura schematu
 7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu
 8. Zadania schematu
 9. Wpływ na rozwój odruchów
 10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące
  • Modalność sensoryczna
  • Modalność sensoryczno – motoryczna
  • Modalność motoryczna

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Przebieg szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (24 godziny dydaktyczne)
Sobota 8:00 – 18:00
Niedziela 8:00 – 18:00

Koszt: 1 630 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka Metody Masgutowej: Beata Ogińska-Dutkiewicz