Szkolenia


Przed zgłoszeniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Terminarz szkoleń

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

ASTO Ośrodek Edukacyjny jest akredytowaną przez Kuratorium Oświaty Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji można znaleźć tutaj.
Wykaz placówek akredytowanych można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty.

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Od dnia 13-07-2015 nasz ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00119/2015 http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 

Faktury

Faktury są wystawiane w terminie 14 dni od daty wpływu na konto bankowe i wysyłane mailowo. Prowadzimy system faktur zaliczkowych i końcowych.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

 

Noclegi

Spis hoteli oraz hosteli w pobliżu ośrodku, z których korzystali uczestnicy szkolenieów znajdą Państwo tutaj.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach ASTO

1.

Warunkiem zakwalifikowana na szkolenie jest wpłata zaliczki bądź całej kwoty na wskazane
poniżej konto. Dla poszczególnych szkoleń są to kwoty wymienione poniżej:

 • Bilateralna Integracja – zaliczka w kwocie 500 zł (bądź cała kwota),
 • Szkolenia MNRI®– zaliczka w kwocie 500 zł (bądź cała kwota),
 • FDM – zaliczka w kwocie 500 zł (bądź cała kwota),
 • Ortoptyka – zaliczka w kwocie 500 zł (bądź cała kwota),
 • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD – cała kwota – 330 zł,
 • Pozostałe szkolenia – zaliczka w kwocie 300 zł (bądź całą kwota).

 

2.

Zaliczkę (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. T. Kościuszki 87/B1, 50-442 Wrocław
W tytule przelewu należy napisać:
nazwisko, imię, data rozpoczęcia szkolenia, nazwa i poziom szkolenia.

 

3.

Zaliczkę należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w tym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z szkoleniu.

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać:

 • w przypadku szkolenia Terapia Sanjo – na 6 tygodni przed datą szkolenia,
 • w przypadku pozostałych szkoleń najpóźniej na 14 dni przed szkolenia.

Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje przeniesienie uczestnika na listę rezerwowych.

 

4.

4. Zaliczka lub pełna wpłata mogą zostać przeniesione na inne, dowolne szkolenie. Zaliczkę należy wykorzystać do roku czasu od daty jej wpłacenia. Prosimy o rozważne rezerwowanie miejsc na szkolenie.

 

5.

Rezygnacja ze szkolenia skutkuje potrąceniem wpłaconej zaliczki. Jeśli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż 7 dni poprzedzających szkolenie zostanie potrącona połowa kosztów szkolenia.

 

6.

Cena szkolenia zawiera w sobie dodatkowo: materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis herbaciano-kawowy, dostępny podczas szkolenia.

 

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe uczestnika, skutkujące błędami w otrzymanym po zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. Ponowne wystawienie zaświadczenia z winy uczestnika skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 25,00 zł brutto.

 

8.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów ani posiłków w trakcie szkoleń.

 

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych, choroby prowadzącego. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, uczestnik szkolenia otrzyma 100% zwrot wpłaconych pieniędzy.

 

10.

Adres szkoleń odbywających się we Wrocławiu, w ASTO Ośrodku Edukacyjnym:

 • ul. Kościuszki 87/B1, Wrocław
  lub
 • ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32/2U, Wrocław

Wiadomość z informacją o lokalizacji szkolenia zostanie wysłana w późniejszym terminie.

 

11.

W sprawie szkoleń odbywających się poza Wrocławiem prosimy o kontakt z organizatorem danego szkolenia.

 

12.

12. W sprawie szkoleń odbywających się we Wrocławiu prosimy o kontakt pod adresem lub telefonem wskazanym poniżej:
asto@home.pl, +48 537 252 101