Szkolenia


Przed zgłoszeniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Terminarz szkoleń

Szkolimy nauczycieli

ASTO Ośrodek Edukacyjny prowadzi szkolenia dla nauczycieli.

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Od dnia 13-07-2015 nasz ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00119/2015 http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 

Faktury

Faktury są wystawiane w terminie 14 dni od daty wpływu na konto bankowe i wysyłane mailowo. Prowadzimy system faktur zaliczkowych i końcowych.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

 

Noclegi

Spis hoteli oraz hosteli w pobliżu ośrodku, z których korzystali uczestnicy kursów znajdą Państwo tutaj.

 

Regulamin szkoleń

1. Warunkiem zakwalifikowana na szkolenie jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł (chyba, że podano inaczej) lub całej kwoty. W tytule przelewu należy napisać: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia.

Wpłatę wpisowego należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zgłoszenia.


Wszystkie szkolenia z wyłączeniem Bilateralnej Integracji, Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD oraz Terapii Sanjo

Zaliczkę w kwocie 300 zł (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

ASTO Ośrodek Edukacyjny
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. T. Kościuszki 87/B1, 50-442 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia


Bilateralna Integracja

Zaliczkę w kwocie 500 zł (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto podane powyżej.


Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD

Zaliczkę w kwocie 330 zł (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto podane powyżej.

 

2. Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać na odpowiednie konto najpóźniej na 14 dni (Terapia Sanjo – 6 tygodni) przed datą szkolenia. Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników.

 

3. Rezygnacja ze szkolenia skutkuje potrąceniem wpłaconej zaliczki, a jeśli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż 7 dni poprzedzających szkolenie zostanie potrącona połowa kosztów szkolenia.

Rezygnując ze szkolenia można wpłaconą zaliczkę przenieść na inne szkolenie, zaliczkę należy wykorzystać w przeciągu roku od daty jej wpłacenia.

Zaliczka która była już raz przenoszona nie podlega zwrotowi.

 

4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów ani posiłków w trakcie szkoleń.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych, choroby prowadzącego. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, uczestnik szkolenia otrzyma 100% zwrot wpłaconych pieniędzy.

 

6. Cena szkolenia zawiera w sobie dodatkowo materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis herbaciano-kawowy, dostępny podczas szkolenia.

 

7. Zaliczka lub pełna wpłata może zostać przeniesiona na inne dowolne szkolenie. Zaliczkę należy wykorzystać do roku czasu od daty jej wpłacenia. Prosimy o rozważne rezerwowanie miejsc na szkolenie.

Zaliczka która była już raz przenoszona nie podlega zwrotowi.

 

8. Adres szkoleń odbywających się we Wrocławiu:

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Kościuszki 87/B1, Wrocław

lub

ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32/2U, Wrocław

 

W sprawie szkoleń odbywających się poza Wrocławiem prosimy o kontakt z organizatorem danego szkolenia.