Szkolenia


Przed zgłoszeniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Terminarz szkoleń

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Od dnia 13-07-2015 nasz ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00119/2015 http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 

Faktury

Faktury są wystawiane w terminie 14 dni od daty wpływu na konto bankowe i wysyłane mailowo. Prowadzimy system faktur zaliczkowych i końcowych.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

 

Noclegi

Spis hoteli oraz hosteli w pobliżu ośrodku, z których korzystali uczestnicy kursów znajdą Państwo tutaj.

 

Regulamin szkoleń

1. Warunkiem zakwalifikowana na szkolenie jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł lub całej kwoty. W tytule przelewu należy napisać: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia.

Wpłatę wpisowego należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zgłoszenia.


Wszystkie szkolenia z wyłączeniem Bilateralnej Integracji oraz Terapii Sanjo

Zaliczkę w kwocie 100 zł (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32/U2 , 50-457 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia


Bilateralna Integracja

Zaliczkę w kwocie 500 zł (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32/U2 , 50-457 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia


Terapia Sanjo

Zaliczkę w kwocie 250 EURO (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny,
Citibank 47 1030 0019 0109 7804 0200 4776
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Kod BIC: CITIPLPX (8 znaków) lub CITIPLPXXXX (11 znaków)
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

2. Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać na powyższe konto najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników.

 

3. Rezygnacja ze szkolenia skutkuje potrąceniem wpłaconej zaliczki, a jeśli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż 7 dni poprzedzających szkolenie zostanie potrącona połowa kosztów szkolenia.

 

4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów ani posiłków w trakcie szkoleń.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych, choroby prowadzącego. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, uczestnik szkolenia otrzyma 100% zwrot wpłaconych pieniędzy.

 

6. Cena szkolenia zawiera w sobie dodatkowo materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis herbaciano-kawowy, dostępny podczas szkolenia.

 

7. Zaliczka lub pełna wpłata może zostać przeniesiona na inne dowolne szkolenie. Zaliczkę należy wykorzystać do roku czasu. Prosimy o rozważne rezerwowanie miejsc na szkolenie.

 

8. Adres szkoleń odbywających się we Wrocławiu:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32/2U, Wrocław

W sprawie szkoleń odbywających się poza Wrocławiem prosimy o kontakt z organizatorem.