Szkolenia


Przed zgłoszeniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Terminarz szkoleń

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

ASTO Ośrodek Edukacyjny jest akredytowaną przez Kuratorium Oświaty Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Od dnia 13-07-2015 nasz ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00119/2015 http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 

Faktury

Faktury są wystawiane w terminie 14 dni od daty wpływu na konto bankowe i wysyłane mailowo. Prowadzimy system faktur zaliczkowych i końcowych.

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

 

Noclegi

Spis hoteli oraz hosteli w pobliżu ośrodku, z których korzystali uczestnicy szkolenieów znajdą Państwo tutaj.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach ASTO

1.

Warunkiem zakwalifikowana na szkolenie jest wpłata zaliczki bądź całej kwoty na wskazane
poniżej konto. Dla poszczególnych szkoleń są to kwoty wymienione poniżej:

  • Bilateralna Integracja – zaliczka w kwocie 500 zł (bądź cała kwotę),
  • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD – cała kwota – 330 zł,
  • Pozostałe szkolenia – zaliczka w kwocie 300 zł (bądź całą kwota).

 

2.

Zaliczkę (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ASTO Ośrodek Edukacyjny
ul. T. Kościuszki 87/B1, 50-442 Wrocław
W tytule przelewu należy napisać:
imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz termin i tytuł szkolenia.

 

3.

Zaliczkę należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego. Brak wniesienia opłaty w tym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z szkoleniu.

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać:

  • w przypadku szkolenia Terapia Sanjo – na 6 tygodni przed datą szkolenia,
  • w przypadku pozostałych szkoleń najpóźniej na 14 dni przed szkolenia.

Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników.

 

4.

Zaliczka lub pełna wpłata mogą zostać przeniesione na inne, dowolne szkolenie. Zaliczkę należy wykorzystać do roku czasu od daty jej wpłacenia. Prosimy o rozważne rezerwowanie miejsc na szkolenie.

 

5.

Rezygnacja ze szkolenia skutkuje potrąceniem wpłaconej zaliczki. Jeśli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż 7 dni poprzedzających szkolenie zostanie potrącona połowa kosztów szkolenia.

 

6.

Cena szkolenia zawiera w sobie dodatkowo: materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis herbaciano-kawowy, dostępny podczas szkolenia.

 

7.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów ani posiłków w trakcie szkoleń.

 

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych, choroby prowadzącego. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, uczestnik szkolenia otrzyma 100% zwrot wpłaconych pieniędzy.

 

9.

Adres szkoleń odbywających się we Wrocławiu, w ASTO Ośrodku Edukacyjnym:

  • ul. Kościuszki 87/B1, Wrocław
    lub
  • ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32/2U, Wrocław

Wiadomość z informacją o lokalizacji szkolenia zostanie wysłana w późniejszym terminie.

 

W sprawie szkoleń odbywających się poza Wrocławiem prosimy o kontakt z organizatorem danego szkolenia.