Johansen

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS


Szkolenie metody Johansena trwa 4 dni (40 godzin dydaktycznych)

Terminarz szkoleńZapisz się

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS

O metodzie

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk).

W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

Zalety metody Johansena

Zaletami metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena są:

 • Dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, ponieważ wykonuje się ją w domu dziecka.
 • Odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem.
 • Prowadząc terapię stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Indywidualny Program Stymulacji Słuchowej nagrany na płyty CD przeznaczony jest do odtwarzania w domu lub szkole.

Diagnoza

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Popularność metody Johansena

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych – Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

Zastosowanie i przeznaczenie terapii

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych.

Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • czytanie
 • rozumienie mowy
 • artykulację
 • komunikację
 • samoocenę
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała
 • utrzymanie równowagi
 • koordynację ruchów
 • motorykę

Zaświadczenie i uprawnienia

Po ukończeniu szkolenia zostaje się certyfikowanym terapeutą JIAS.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Plan szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie

 • Ogólne omówienie znanych terapii słuchu
 • Johansen (IAS) w szczególności – półkule mózgu – specyficzna stymulacja słuchu

2. Podstawowe informacje o kształcie programu terapeutycznego i wyborze muzyki

 • Studium przypadku – dziecko w wieku przedszkolnym
 • Teoria /neuronalna plastyczność/

3. Podstawy teoretyczne stymulacji półkul mózgowych

4. Lateralizacja

 • Podstawy teoretyczne

Dzień 2

1. Lateralizacja

 • Ćwiczenia praktyczne

2. Podstawy teoretyczne

 • Rozwój słuchu i przetwarzania słuchowego
 • Studium przypadku – dziecko w wieku szkolnym
 • Rozwój i zakłócenia przetwarzania słuchowego

3. Demo: Co to jest audiogram i jak go się robi?

4. Spotkanie z przedstawicielami producentów audiometrów

Dzień 3

1. Ćwiczenia praktyczne z badania audiometrycznego

 • Badanie audiometryczne
 • Test dychotyczny

2. Teoria stymulacji słuchu za pomocą muzyki

 • Związek między muzyką a mową
 • Studium przypadku z audiogramem

3. Podstawy teoretyczne JIAS i opis badań

Dzień 4

1. Praktyczne zastosowanie Johansen IAS

2. Jak zaplanować program terapii, sprzęt i inna pomoc jaką Państwo możecie otrzymać.

Przebieg szkolenia z metody Johansena

Szkolenie trwa 4 dni (40 godzin dydaktycznych)
Czwartek 10:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 14:00

Koszt szkolenia: 2000 zł

Najbliższe terminy szkoleń metody Johansena

Nic nie znaleziono.

Zapisz się

Prowadzący:

Katarzyna Rychetsky

Pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. Licencjonowany Trener Programu Szkolnego, nr licencji: 11/TREN/SzD/INPP/PL/2017/2018 

National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody.

Organizuje szkolenia i szkoleniey podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start.

Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Renata Borowiecka

Więcej informacji o prowadzącej już wkrótce.