ASTO Terapie

„Nauczanie to nie napełnianie zbiornika, lecz rozpalanie ognia.”

- Carl Gustav Jung

Ścieżka edukacji MNRI®


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o ścieżce rozwoju edukacji w programie MNRI®.

Terminarz szkoleń

ŚCIEŻKA EDUKACJI MNRI®

Cykl szkoleń MNRI® można zrealizować w ciągu 2-3 lat lub więcej. Czas nabywania kompetencji terapeutycznych zależy od wybranej ścieżki kształcenia i intensywności realizowanych przez specjalistę działań.

 

SCHEMAT EDUKACJI MNRI® Jak uzyskać każdy tytuł?

Informacji dotyczącej poziomów edukacji MNRI® można zasięgnąć też drogą mailową: Teresą Busz  teresa.busz@masgu.com lub telefonicznie +48 507 157 459.

 

Poziom I
Certyfikowany Specjalista Terapii Neurotaktylnej

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Terapia NeuroTaktylna, poziom 1
 2. Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2
 3. IPET Neurotaktylna Terapia
 4. Dodatkowe dwa kursy, do wyboru:
  • Dzieci z wyzwaniami, a integracja odruchów
  • Odruchy narodzin
  • Archetypy Rozwoju Ruchowego
 5. EGZAMIN z Terapii Neurotaktylnej
Część praktyczna:
 1. Raport – wymagane video z prowadzenia terapii taktylnej jako superwizja instruktora.
 2. Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. *obserwacje są odpłatne
 3. Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. *wypłacane jest wynagrodzenie

 

Poziom II
Certyfikowany Specjalista Archetypów Rozwoju Ruchowego

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Terapia NeuroTaktylna, poziom 1
 2. Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2
 3. IPET Archetypy Rozwoju Ruchowego
 4. Dodatkowe dwa kursy, do wyboru:
  • Odruchy stałe
  • Odruchy ustno-twarzowe
  • Odruchy wzrokowo-słuchowe
  • Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
  • Odruchy narodzin
 5. EGZAMIN z Archetypów
Część praktyczna:
 1. Raport – wymagane video z prowadzenia archetypów rozwoju ruchowego jako superwizja instruktora.
 2. Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. *obserwacje są odpłatne
 3. Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. *wypłacane jest wynagrodzenie
 4. Praca studium przypadku

 

Poziom III
Certyfikowany Specjalista Repatterningu i Integracji Schematów Odruchów

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Terapia NeuroTaktylna, poziom 1
 2. Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2
 3. IPET Repatterning i Integracja Odruchów
 4. Dodatkowe dwa kursy, do wyboru:
  • Odruchy kończyn górnych, a umiejętności
  • Integracja odruchów, a uczenie się
  • Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów
  • Neurostrukturalna Integracja Odruchów
 5. EGZAMIN z Repatterning i Integracja Odruchów = 30 odruchów
Część praktyczna:
 1. Raport – wymagane video z prowadzenia Repatterning Odruchów tj.: Odruch Babińskiego, Odruch grzbietowy Galanta, Odruch Chwytny rąk jako superwizja instruktora
 2. Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. *obserwacje są odpłatne
 3. Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. *wypłacane jest wynagrodzenie
 4. Praca studium przypadku
 5. Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne

 

Poziom III
Certyfikowany Specjalista Neurostrukturalnej Integracji Odruchów

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Terapia NeuroTaktylna, poziom 1
 2. Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, poziom 1 i 2
 3. IPET Neurostrukturalna Integracja Odruchów
 4. Dodatkowe dwa kursy, do wyboru:
  • Odruchy kończyn górnych, a umiejnosci
  • Integracja odruchów, a uczenie się
  • Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów
  • Hormony stresu a odruchy
  • Basal Ganglia – jadro podstawne
  • Odruchy w wodzie
  • Odruchy oddychania
  • Neurosensomotoryczne punkty
  • PTSD
  • Diagnozowanie 7 poziomów
  • Zaawansowane Odruchy
 5. EGZAMIN z Terapii Neurostrukturalnej Integracji Odruchów
Część praktyczna:
 1. Raport – wymagane video z terapii Neurostrukturalnej Integracji Odruchów jako superwizja instruktora.
 2. Obserwacje w trakcie 88 godzin klinicznych, ukończone dwoma egzaminami. *obserwacje są odpłatne
 3. Praca podczas dwóch turnusów rehabilitacyjnych zakończona dwoma egzaminami. *wypłacane jest wynagrodzenie
 4. Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne

 

Certyfikowany Specjalista BAZOWY MNRI®
Zakończenie poziomu 4 edukacji wraz z wszystkimi egzaminami + ubezpieczenie

Część teoretyczna – ukończenie kursów:
 1. Ukończenie poziomów 1, 2, 3, 4
 2. Zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności podczas kursów MNRI®:
  • Odruchy kończyn górnych, a umiejętności
  • Integracja odruchów, a uczenie się
  • Prioprioceptywna i poznawcza integracja odruchów
  • Hormony stresu, a odruchy
  • Basal Ganglia – jadro podstawne
  • Odruchy w wodzie
  • Odruchy oddychania
  • Neurosensomotoryczne punkty
  • PTSD
  • Diagnozowanie 7 poziomów
  • Zaawansowane Odruchy
  • Inne
Część praktyczna:
 1. Praca na turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Trzygodzinne warsztaty wprowadzające – prezentacje tematyczne.
 3. MNRI® Mini Kliniki – wymagana umowa z LLC

 

Certyfikowany Instruktor w Programach MNRI®
Tylko na Zaproszenie Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej

Część teoretyczna:

Przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów współpracujących z daną osobą, potwierdzających jej kompetencje terapeutyczno- rehabilitacyjno- edukacyjne oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji instruktora.

Przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego, zawodowego bądź wydawniczego).

Część praktyczna:
 1. MNRI® Domowy Serwis – wymagana umowa z LLC
 2. Prowadzenie MNRI® kursów i szkoleń – wymagana umowa z LLC
 3. Prowadzenie dwudniowych szkoleń MNRI® dla rodziców
 4. Zaawansowane seminaria szkoleniowe MNRI®

 

Źródło: https://masgu.com/poziomy-edukacji/